บุญโรจน์ทีวี & ไอที แม่สอด จัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์และงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 2560-2561

บุญโรจน์ทีวี & ไอที แม่สอด จัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์และงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 2560-2561

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 15.30 น. ที่ผ่านมา ที่สนามกีฬาชั่วคราว บุญโรจน์ทีวี & ไอที แม่สอด นายสาโรจน์ และ นางพรพิไล เลิศวิจิตรทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญโรจน์ อิเลคทริค ซัพพลาย จำกัด พร้อมด้วย นางสาวธัญวรัตน์ และ นางสาวประภาพินท์ เลิศวิจิตรทรัพย์ ผู้บริหารรุ่นใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญโรจน์ทีวี & ไอที แม่สอด นำคณะผู้บริหาร พนักงานบุญโรจน์ทีวี จำนวนกว่า 100 คน จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน สานสัมพันธ์และงานเลี้ยงสังสรรค์ ประจำปี 2560-2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพให้กับพนักงานและเจ้าหน้าที่ สร้างความรัก ความสามัคคี ให้เกิดขึ้นกับหน่วยงานและองค์กร เพื่อช่วยยกระดับมาตรฐานการเล่นกีฬา รู้จักกฎ กติกา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
นายสาโรจน์ และ นางพรพิไล เลิศวิจิตรทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญโรจน์ อิเลคทริค ซัพพลาย จำกัด กล่าวว่า ร้านบุญโรจน์ทีวี & ไอที แม่สอด เป็นศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์ไอที เครื่องคอมพิวเตอร์ กล้องดิจิตอล กล้องวงจรปิด และเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังระดับโลกมากมายแล้ว ที่นี้ยังเป็นศูนย์ซ่อมและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ครบวงจร แห่งแรกแห่งเดียวในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ที่พี่น้องชาวไทยและชาวเมียนมา ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก และจังหวัดเมียวดี ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ให้การยอมรับและอุดหนุนสินค้ามานานหลายสิบปี เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ สร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานและเจ้าหน้าที่ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน ด้านการบริการ ให้มีคุณภาพมาตรฐานสากลยิ่งขึ้น
ภาพ / ข่าว / ชมมณี เสืออ่ำ ผู้สื่อข่าว เมืองไทยทีวี WWW.MthaiTV.com 096-9835453

DSCF4518_resize

DSCF4529_resize

DSCF4532_resize

DSCF4551_resize

DSCF4561_resize

DSCF4565_resize

DSCF4573_resize

DSCF4589_resize

DSCF4600_resize

DSCF4612_resize

DSCF4618_resize

DSCF4645_resize

DSCF4648_resize

DSCF4674_resize

DSCF4676_resize

DSCF4682_resize

DSCF4688_resize

DSCF4736_resize

DSCF4742_resize

DSCF4755_resize

DSCF4761_resize

DSCF4796_resize

DSCF4801_resize

DSCF4810_resize

DSCF4821_resize

DSCF4847_resize

DSCF4878_resize

DSCF4887_resize

DSCF4901_resize

สนับสนุนข่าวโดย
นายสาโรจน์ และ นางพรพิไล เลิศวิจิตรทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญโรจน์ อิเลคทริค ซัพพลาย จำกัด

Comments

comments

เมืองไทยทีวี WWW.MthaiTV.com

เมืองไทยทีวี WWW.MthaiTV.com พื้นที่สาธารณะ เครือข่ายสื่อท้องถิ่น 77 จังหวัด ทั่วไทย ศูนย์รับแจ้งข่าวสารงานประชาสัมพันธ์ 77 จังหวัด ทั่วประเทศ โทร.096-9835453 kimwarnon18@gmail.com