ชาวบ้านจังหวัดตาก พากันดีใจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ ฉบับใหม่ ราษฎรในท้องถิ่นสามารถเก็บหาของป่าได้ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ชาวบ้านจังหวัดตาก พากันดีใจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ ฉบับใหม่ ราษฎรในท้องถิ่นสามารถเก็บหาของป่าได้ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

IMG_0384_exposure_resize

วันนี้ 11 มีนาคม 2562 นายสุรพจน์ กาญจนสิงห์ ผู้อำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 ตาก ได้มอบหมายให้หัวหน้าพื้นที่ป่าอนุรักษ์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 ตาก ลงพื้นที่พบปะชาวบ้าน ที่อาศัยอยู่รอบเขตป่าอุทยานฯ และพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เพื่อพูดคุยทำความเข้าใจ เรื่องการใช้ประโยชน์จากป่า ตามร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ และร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ฉบับใหม่ ที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ผ่านร่าง พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา

นายสุรพจน์ กาญจนสิงห์ ผู้อำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 ตาก ได้พูดถึง พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ ฉบับใหม่ ที่เตรียมจะประกาศใช้เป็นกฎหมาย ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญ ที่ชาวบ้านจะต้องรับรู้ เนื่องจาก พ.ร.บ.ดังกล่าว ได้เปิดโอกาสให้คนกับป่า สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน สามารถใช้ประโยชน์จากป่า เข้าไปหาของป่าได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งจะแตกต่างจากเดิม ที่ทางเจ้าหน้าที่จะคอยเข้มงวด ใช้กฎหมายกับชาวบ้าน ที่เข้ามาอยู่อาศัยในเขตพื้นที่อุทยานฯ จนทำให้เกิดปัญหาข้อพิพาทต่างๆ ตามมาบ่อยครั้ง

นายถนอม เมคี, นายสมพร อินทรังษี, และนายประดิษฐ์ สืบสาน ตัวแทนชาวบ้าน บ้านห้วยหินฝน หมู่ที่ 6 และชาวบ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหนองบัว กล่าวว่า ตนรู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก ที่ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ ฉบับใหม่ ได้ผ่านร่างสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว ซึ่งจะทำให้ไม่ต้องกังวนและหวาดกลัวอีกต่อไป ประชาชนสามารถเข้าใช้ประโยชน์จากป่าได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย สามารถเก็บหาของป่าได้ตามฤดูกาล ในปริมาณที่เหมาะสม ทั้งตนและเพื่อนรู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก จึงขอขอบคุณรัฐบาล และขอขอบคุณกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ทุกๆ คน ที่ให้ความสำคัญในการลงพื้นที่แจ้งข่าวสาร ให้กับประชาชนได้รับทราบ ทำให้รู้สึกสบายใจขึ้น และอยากให้พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ ฉบับใหม่ ประกาศใช้โดยเร็ววัน ซึ่งจะเป็นผลดีต่อชาวบ้านทุกๆ คน ทำให้เกิดความรักและหวงแหนผืนป่า มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่า ทำให้คนกับป่าสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน ยิ่งขึ้น

001_resize

002_resize

003_resize

004_resize

005_resize

006_resize

007_resize

008_resize

009_resize

ภาพ / ข่าว / พิริยะ กิมวานนท์ ผู้สื่อข่าว เมืองไทยทีวี WWW.MthaiTV.com 0969835453

Comments

comments

เมืองไทยทีวี WWW.MthaiTV.com

เมืองไทยทีวี WWW.MthaiTV.com พื้นที่สาธารณะ เครือข่ายสื่อท้องถิ่น 77 จังหวัด ทั่วไทย ศูนย์รับแจ้งข่าวสารงานประชาสัมพันธ์ 77 จังหวัด ทั่วประเทศ โทร.096-9835453 kimwarnon18@gmail.com