ป่าไม้ตาก บูรณาการทุกภาคส่วน ประกาศห้ามเผาโดยเด็ดขาด 72 วัน เนื่องในวันป้องกันควันพิษจากไฟป่า ประจำปี 2562

ป่าไม้ตาก บูรณาการทุกภาคส่วน ประกาศห้ามเผาโดยเด็ดขาด 72 วัน เนื่องในวันป้องกันควันพิษจากไฟป่า ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา ที่โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานพิธีปล่อยแถว รณรงค์ป้องกันควันพิษจากไฟป่า โดยมี นายสุรพจน์ กาญจนสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) นำหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ภาคีเครือข่าย ภาครัฐ-เอกชน ประชาชนและเยาวชนในเขตพื้นที่ จำนวนกว่า 800 คน เข้าร่วมกิจกรรม เดินรณรงค์ประกาศห้ามเผาโดยเด็จขาด ในพื้นที่ 9 อำเภอจังหวัดตาก เป็นระยะเวลา 72 วัน เพื่อสืบสานพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9

สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรมินพระมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบรมวงศานุวงศ์ ได้เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปประทับ ณ พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่ และได้ทรงทอดพระเนตรเห็นไฟป่า ทำให้เกิดความเสียหาย จึงทรงมีพระราชประสงค์รับสั่ง ให้ป้องกันไฟป่า เพื่อไม่ให้ลุกราม เข้าทำลาย พื้นที่ป่า

ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2524 ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย กรมป่าไม้ ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย เสนอมาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่า เป็น 2 ระยะ ได้แก่ มาตรการเร่งด่วน และมาตรการระยะยาว มาตรการเร่งด่วน ทางด้านกรมป่าไม้ ได้จัดตั้งหน่วยควบคุมไฟป่าขึ้น ในพื้นที่ มาตรการระยะยาว ให้มีการรณรงค์ทุกรูปแบบ เพื่อให้ประชาชน ได้ทราบถึงอันตรายของไฟป่า โดยมอบหมายให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จัดอบรมเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกภาคส่วน ให้รู้จักวิธีป้องกันไฟป่า โดยประกาศให้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันปลอดควันพิษจากไฟป่า

ดังนั้น สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) จึงร่วมกับ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดตาก จัดให้มีกิจกรรมวันรณรงค์ปลอดควันพิษจากไฟป่า ขึ้น เป็นกรณีพิเศษ ในท้องที่อำเภอแม่สอด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน และเกษตรกร งดการจุดไฟเผาป่า เพื่อลดปัญหาควันไฟที่เกิดจากการเผาป่า ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน ได้ตระหนักถึงอันตรายจากไฟป่า อันเป็นการรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้คงอยู่ เพื่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี ของประชาชนโดยรวมต่อไป

ภาพ / ข่าว / ชมมณี เสืออ่ำ ผู้สื่อข่าว เมืองไทยทีวี WWW.MthaiTV.com 0969835453

Comments

comments

เมืองไทยทีวี WWW.MthaiTV.com

เมืองไทยทีวี WWW.MthaiTV.com พื้นที่สาธารณะ เครือข่ายสื่อท้องถิ่น 77 จังหวัด ทั่วไทย ศูนย์รับแจ้งข่าวสารงานประชาสัมพันธ์ 77 จังหวัด ทั่วประเทศ โทร.096-9835453 kimwarnon18@gmail.com