การผลิตสื่อสร้างสรรค์ หนังสั้นคุณภาพ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย (ศูนย์แม่สอด)

การผลิตสื่อสร้างสรรค์ หนังสั้นคุณภาพ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย (ศูนย์แม่สอด)

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย (ศูนย์แม่สอด) ในโครงการ “ เสริมสร้างพลังความเข้มแข็งให้แก่องค์กรภาคประชาสังคมเพื่อการปกป้องคุ้มครองเด็กข้ามชาติ ” จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อสร้างสรรค์ หนังสั้นคุณภาพ

เมื่อวันที่ 30-31 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมโรงแรมควีนพาเลส อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นางสาว ธัญยธรณ์ พงษ์ธรจิรพัชร ผู้ประสานงานโครงการ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย (ศูนย์แม่สอด) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นประธานพิธีเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อสร้างสรรค์ หนังสั้นคุณภาพ โดยนำเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า 40 คน โดยได้รับเกียรติจาก นายพิริยะ กิมวานนท์ ผู้ช่วยช่างภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก เจ้าของเว็บไซต์ MthaiTV เมืองไทยทีวี นำคณะทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญการผลิตสื่อ มาเป็นวิทยากรจัดการอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้ เพื่อถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การถ่ายทำภาพยนต์สั้น เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ทักษะการผลิตสื่อ การเขียนบทภาพยนต์ ทำสกู๊ปข่าว เทคนิคการถ่ายภาพ การใช้มุมกล้อง และการตัดต่อ เพื่อเพิ่มทักษะในการเรียนรู้ เป็นการต่อยอดนักผลิตภาพยนต์สั้น คุณภาพ ให้กับหน่วยงานและองค์กร ได้ตระหนัก และเล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้หลักแนวคิด หลักวิชาการ และหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างสื่อการเรียนรู้ ผ่านประสบการณ์จริง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สามารถนำความรู้ต่างๆที่ได้รับ ไปพัฒนาตน พัฒนาองกรและหน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ มีเจตคติที่ดี รองรับความเจริญก้าวหน้า ได้ ในอนาคต

(ขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำ โรงแรมควีนพาเลส แม่สอด, วัดชุมพลคีรี อ.แม่สอด จ.ตาก, วัดไทยวัฒนาราม ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก)

ภาพ / ข่าว / ชมมณี เสืออ่ำ ผู้สื่อข่าว เมืองไทยทีวี WWW.MthaiTV.com 096-9835453

Comments

comments

เมืองไทยทีวี WWW.MthaiTV.com

เมืองไทยทีวี WWW.MthaiTV.com พื้นที่สาธารณะ เครือข่ายสื่อท้องถิ่น 77 จังหวัด ทั่วไทย ศูนย์รับแจ้งข่าวสารงานประชาสัมพันธ์ 77 จังหวัด ทั่วประเทศ โทร.096-9835453 kimwarnon18@gmail.com