บัวขาวชวนวิ่ง สุรินทร์เมืองช้าง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 2,500 คน รายได้สมทบทุนช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส

บัวขาวชวนวิ่ง สุรินทร์เมืองช้าง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 2,500 คน รายได้สมทบทุนช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 เวลา 06.00 น. ที่ผ่านมา นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานพิธีเปิด และพิธีปล่อยตัวนักวิ่ง Fun Run ระยะทาง 4 กิโลเมตร ในกิจกรรมวิ่ง Big C Buakaw Surin Marathon ครั้งที่ 1 ณ สวนสาธารณะเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 80 พรรษา จังหวัดสุรินทร์ (สวนใหม่) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และคณะ นายนิวัติ น้อยผาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายบัวขาว บัญชาเมฆ ผศ.ดร.ฉลอง สุขทอง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นายกชกร อาคมธน รองประธานกรรมการฝ่ายสื่อสารการตลาด บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) พ.ต.อ.สมภพ สังข์กรทอง รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ นางสาวธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุรินทร์ นายชาญชัย เหลืองมณีโรจน์ ประธานชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์ และนักวิ่งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมวิ่ง Full Marathon ระยะทาง 42 กิโลเมตร , Half Marathon ระยะทาง 21 กิโลเมตร , Mini Marathon ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร และ Fun Run ระยะทาง 4 กิโลเมตร จำนวนว่า 2,500 คน ทั้งนี้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ท่านรองผู้ว่าราชการสุรินทร์ ยังได้ร่วมวิ่ง Fun Run ระยะทาง 4 กิโลเมตร อีกด้วย

สำหรับกิจกรรมการวิ่ง Big C Buakaw Surin Marathon ครั้งที่ 1 คณะผู้จัดนำโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมกับ ค่ายมวยบัญชาเมฆ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และเครือข่ายภาครัฐ / ภาคเอกชน จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชน รักการออกกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพ โดยการวิ่ง เพื่อจัดหารายได้ตั้งกองทุนเพื่อการศึกษา มอบให้แก่เด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยในจังหวัดสุรินทร์ โดยมีเส้นทางการวิ่ง ผ่านสถานที่สำคัญของจังหวัดสุรินทร์ มากมาย อาทิเช่น สวนสาธารณะเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 80 พรรษา, ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์, ศาลหลักเมือง, กำแพงเมือง, คูเมืองโบราณ, อนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง เจ้าเมืองสุรินทร์คนแรก, และ อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง โดยกิจกรรมการวิ่งในทุกระยะทาง ยังได้มีโอกาสกระทบไหล่คนดัง สุดยอดมวยไทยระดับโลก บัวขาว บัญชาเมฆ ซึ่งก็สร้างความรัก สร้างความสามัคคี สร้างความประทับใจให้กับนักวิ่ง และผู้ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้เป็นอย่างมาก

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว / ว่าที่ ร.ท.ขุนทอง สายบุตร / นำเสนอข่าวโดย / ชมมณี เสืออ่ำ ผู้สื่อข่าว เมืองไทยทีวี WWW.MthaiTV.com 096-9835453

Comments

comments

เมืองไทยทีวี WWW.MthaiTV.com

เมืองไทยทีวี WWW.MthaiTV.com พื้นที่สาธารณะ เครือข่ายสื่อท้องถิ่น 77 จังหวัด ทั่วไทย ศูนย์รับแจ้งข่าวสารงานประชาสัมพันธ์ 77 จังหวัด ทั่วประเทศ โทร.096-9835453 kimwarnon18@gmail.com