การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตาก ลงพื้นที่ บูม.! การท่องเที่ยว หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวไทย ในพื้นที่จังหวัดตาก รับ ไฮซีซั่น ปี 2019

“ธรรมชาติน่ายล ภูมิพลเขื่อนใหญ่ พระเจ้าตากเกรียงไกร เมืองไม้และป่างาม”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตาก ลงพื้นที่ บูม.! การท่องเที่ยว หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวไทย ในพื้นที่จังหวัดตาก รับ ไฮซีซั่น ปี 2019

นายจริยาทร สูหู่ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตาก ลงพื้นที่ บูม.! การท่องเที่ยว หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวไทย ในพื้นที่จังหวัดตาก รับ ไฮซีซั่น ปี 2019 เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว พากันมาเที่ยวเมืองรอง ท่องเที่ยวในเขตพื้นที่จังหวัดตาก เพื่อเปิดมุมมองใหม่ให้กับนักท่องเที่ยว โดยนำเรื่องราวและความงดงามทางวัฒนธรรม ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ชนเผ่า มาให้กับนักท่องเที่ยวได้ชื่นชมและเรียนรู้ ได้เล็งเห็นถึงคุณค่าทางวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามของผู้คนในท้องถิ่น เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว พร้อมแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว “ แหล่ง ช้อป ชิม ชิล ” สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมต้องห้ามพลาด ในพื้นที่จังหวัดตาก และ เขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก ได้แก่ สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอแม่สอด อำเภอพบพระ และอำเภอแม่ระมาด ซึ่งมีความหลากหลาย ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ บ่อน้ำพุร้อนออนเซนบ้านห้วยน้ำนัก บ่อน้ำพุร้อนออนเซนตำบลแม่กาษา ชมการสาธิต การทอผ้า ของพี่น้องชนเผ่าลีซู และพี่น้องชนเผ่ากะเหรี่ยง ปกาเกอญอ ชมถ้ำซามูไร สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่บ้านป่าไร่เหนือ ตามรอบเท้าพ่อ เยี่ยมชมวิถีชีวิต หมู่บ้านห้วยปลาหลด ตลาดดอยมูเซอ ชมต้นสนที่พ่อทรงปลูก พร้อมเที่ยวชมความงดงามของธรรมชาติ น้ำตกพาเจริญ เยือนถิ่นเกษตรเมืองสนสองใบ อำเภอพบพระ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเส้นทางการท่องเที่ยวเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตาก เบอร์โทรศัพท์ 055 514 341 และ E-mail:tattak@tat.or.th ได้ทุกวันเวลาราชการ

ภาพ / ข่าว / ชมมณี เสืออ่ำ ผู้สื่อข่าว เมืองไทยทีวี WWW.MthaiTV.com 096-9835453

Comments

comments

เมืองไทยทีวี WWW.MthaiTV.com

เมืองไทยทีวี WWW.MthaiTV.com พื้นที่สาธารณะ เครือข่ายสื่อท้องถิ่น 77 จังหวัด ทั่วไทย ศูนย์รับแจ้งข่าวสารงานประชาสัมพันธ์ 77 จังหวัด ทั่วประเทศ โทร.096-9835453 kimwarnon18@gmail.com