ห้องน้ำเสมอภาค ALL Genders โครงการ ส้วมสะอาด อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ

ห้องน้ำเสมอภาค ALL Genders โครงการ ส้วมสะอาด อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ

สาธารณสุขอำเภอพบพระ จังหวัดตาก ตรวจประเมินสุดยอดส้วม สถานประกอบการ แหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่อำเภอพบพระ ให้ได้เกณฑ์มาตรฐาน ส้วมสาธารณะระดับประเทศ
นายธวัชชัย คำแก้ว สาธารสุขอำเภอพบพระ จังหวัดตาก นำทีมคณะกรรมการตรวจประเมินสุดยอดส้วม สถานประกอบการ แห่ลงท่องเที่ยวในเขตพื้นที่อำเภอพบพระ จังหวัดตาก โดยได้รับเกียรติจาก นางอรพินทร์ แสงมณี เกษตรอำเภอพบพระ นางประภาศรี จารุเศรณี รักษาการ ผู้อำนวยการ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก สาขาแม่สอด, สัสดีอำเภอ ที่ว่าการอำเภอแม่สอด, พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นเกียรติในการตรวจประเมิน สุดยอดส้วม สถานประกอบการ แหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่อำเภอพบพระ ที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ (อุทยานเตรียมการ) ในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ส้วมสาธารณะระดับประเทศ โดยมี นายสุรศักดิ์ คำปาแก้ว หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ นำทีมเจ้าหน้าที่อุทยานฯ คอยให้การต้อนรับ และเข้ารับการประเมินในครั้งนี้

นายธวัชชัย คำแก้ว สาธารสุขอำเภอพบพระ จังหวัดตาก กล่าวว่า สืบเนื่องจาก กระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบาย การพัฒนาส้วมสาธารณไทย ให้ได้มาตรฐาน เพื่อเป็นการลดการระบาทของโรค และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศ โดยเน้นพัฒนาส้วมสาธารณะ ให้บรรลุเป้าหมาย 3 เรื่อง คือ สะอาด (Healthy) เพียงพอ (Accessibility) ปลอดภัย (Safety) และกำหนดเป็นหลักเกณฑ์มาตรฐาน ส้วมสาธารณะระดับประเทศ (HAS)
นายสุรศักดิ์ คำปาแก้ว หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ กล่าวว่า ได้รับการจัดสรรงบประมาน จากจังหวัดตาก โดย นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้มีความห่วงใยและมุ่งมั่น ที่จะพัฒนา ปรับปรุงสถานสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดตาก ให้มีความพร้อม รองรับจำนวนประชากรนักท่องเที่ยว เพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยในพื้นที่จังหวัดตาก ให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน ยิ่งขึ้น

ภาพ / ข่าว / ชมมณี เสืออ่ำ ผู้สื่อข่าว เมืองไทยทีวี WWW.MthaiTV.com 096-9835453

Comments

comments

เมืองไทยทีวี WWW.MthaiTV.com

เมืองไทยทีวี WWW.MthaiTV.com พื้นที่สาธารณะ เครือข่ายสื่อท้องถิ่น 77 จังหวัด ทั่วไทย ศูนย์รับแจ้งข่าวสารงานประชาสัมพันธ์ 77 จังหวัด ทั่วประเทศ โทร.096-9835453 kimwarnon18@gmail.com