อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จัดพิธีเปิด ” ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ ” กาดวันวา@แม่กุ ปี 2 เพื่อส่งเสริม กระตุ้นเศรษฐกิจการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว สู่ชุมชน อย่างยั่งยืน

อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จัดพิธีเปิด ” ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ ” กาดวันวา@แม่กุ ปี 2 เพื่อส่งเสริม กระตุ้นเศรษฐกิจการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว สู่ชุมชน อย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 19.00 น. ที่ผ่านมา ที่บริเวณลานน้ำพุ ปั้มน้ำมันแม่กุบริการ ( Mk Oil ) ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายชัยพฤกษ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด เป็นประธานพิธีเปิด ” ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ ” กาดวันวา@แม่กุ ปี 2 เพื่อส่งเสริม กระตุ้นเศรษฐกิจการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว สู่ชุมชน อย่างยั่งยืน โดยมี นางฐานิต หลำคำ พัฒนาการอำเภอแม่สอด พร้อมด้วย นางนิลุบล องค์การ ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อำเภอแม่สอด, นางสายฝน หาญเมืองใจ ผู้บริหาร กาดวันวา@แม่กุ และ นางพรรณทิพย์ ไชยชนะ ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดตาก ร่วมกล่าวรายงานและให้การต้อนรับ และได้รับเกียรติจาก นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม มาร่วมงานในครั้งนี้อีกด้วย

ตามที่ รัฐบาล ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจรากฐานของประเทศ จึงมุ่งเน้นให้เกิดการค้าขาย และการบริโภคระดับพื้นที่ ของประชาชน โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการ ให้ดำเนินโครงการ ” ตลาดประชารัฐ ” ภายใต้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการ ตลาดประชารัฐที่มีอยู่ ทั้ง 9 ประเภท ได้แก่ ตลาดประชารัฐ Green Market, ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้, ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ, ตลาดประชารัฐ กทม.คืนความสุข, ตลาดประชารัฐ ของดีจังหวัด, ตลาดประชารัฐ Modern Trade, ตลาดประชารัฐ ของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส. , ตลาดประชารัฐ ต้องชม และ ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม, โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ ช่วยเหลือเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย หาบเร่แผงลอย และผู้ประกอบการที่เดือดร้อน ไม่มีสถานที่ค้าขาย ให้ได้เข้าไปค้าขายในตลาดประชารัฐ ที่เหมาะสม กับสินค้าของตนเอง และเลือกสถานที่ ที่สะดวก ในการขนส่งสินค้ามาจำหน่าย อันจะทำให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชน ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในทางเศรษฐกิจที่เข็มแข็ง และ ยั่งยืน

เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้มีสถานที่จำหน่ายสินค้าทางการเกษตร สินค้าชุมชน เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อยหย่อนใจ สำหรับคนในชุมชนและนักท่องเที่ยว โดยในวันนี้ภาคีเครือข่ายภาครัฐ-เอกชน ทั้ง 5 ฝ่าย ได้แก่ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่สอด, สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่สอด, ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อำเภอแม่สอด, บริษัทประชารัฐรักสามัคคีตาก (วิสาหกิจเพื่อสังคม) และ นางสายฝน หาญเมืองใจ ผู้บริหาร กาดวันวา@แม่กุ จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่จะดำเนินโครงการ ” ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ ” ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อความเหลื่อมล้ำทางสังคม ให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ให้สร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ภายใต้ชื่องาน กาดวันวา ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ ปี 2 โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 ราย และสามารถขยายพื้นที่ตลาดให้กับผู้ประกอบการที่สนใจได้อีก จำนวน 50 ราย เปิดทำการทุกเย็นวันศุกร์และเย็นวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ถึงเวลา 21.00 น. ณ บริเวณลานน้ำพุ ปั้มน้ำมันแม่กุบริการ ( Mk Oil ) ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยตลอดช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 ถึงเดือนมีนาคม 2562

ในงานนอกจากมีการจำหน่ายสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าอุปโภคบริโภค และการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านเพื่อสงเสริมการเรียนรู้วิถีชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์หมู่บ้านท่องเที่ยวของอำเภอแม่สอด ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ทั้ง 6 หมู่บ้าน ให้เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอแม่สอดแล้ว ทางศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อำเภอแม่สอด ยังได้จัดให้มีการเปิดบริการ ” ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ” เป็นการส่งเสริมการอ่านให้แก่คนในตลาด และเป็นแหล่งดิงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาใช้จ่ายเงินในการซื้อสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวในชุมชน เกิดการสร้างรายได้โดยไม่ต้องออกไปหางานทำนอกพื้นที่ ครอบครัวมีความอบอุ่น ชุมชนเข็มแข็ง เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง อย่างยั่งยืน ต่อไป

ภาพ / ข่าว / ชมมณี เสืออ่ำ ผู้สื่อข่าว เมืองไทยทีวี WWW.MthaiTV.com 096-9835453

Comments

comments

เมืองไทยทีวี WWW.MthaiTV.com

เมืองไทยทีวี WWW.MthaiTV.com พื้นที่สาธารณะ เครือข่ายสื่อท้องถิ่น 77 จังหวัด ทั่วไทย ศูนย์รับแจ้งข่าวสารงานประชาสัมพันธ์ 77 จังหวัด ทั่วประเทศ โทร.096-9835453 kimwarnon18@gmail.com