ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก ร่วมแรง ร่วมใจ ต้านภัยค้ามนุษย์

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก ร่วมแรง ร่วมใจ ต้านภัยค้ามนุษย์

การค้ามนุษย์ ผิดกฎหมาย ทำลายชาติ พวกเราตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก จึงขอเป็นอีกส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาหารค้ามนุษย์ อย่างจริงจัง และ เป็นรูปธรรม เพื่อเป็นการสนองรับนโยบายของรัฐบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
1. เว็บไซต์ : www.takimmigration.go.th
2. Facebook : ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก ( https://www.facebook.com/takimmigration/ )
: @takimmigration
3. สายด่วนสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 1178
“ ด้วยความปรารถนาดีจาก…ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก และ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ขอบคุณครับ ”
For more information,Please…
1. Visit our website : www.takimmigration.go.th
2. Visit our Facebook : @takimmigration ( https://www.facebook.com/takimmigration/ )
3. Call Immigration Services Hot line 1178
Best regards from Tak Immigration&The Immigration Bureau.
Thank you!!!
นำเสนอผลงานโดย
พันตํารวจเอก แมน รัตนประทีป ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก
Presented by…Police Colonel Man Rattanapratheep, Tak Immigration’s Superintendent.

Comments

comments

เมืองไทยทีวี WWW.MthaiTV.com

เมืองไทยทีวี WWW.MthaiTV.com พื้นที่สาธารณะ เครือข่ายสื่อท้องถิ่น 77 จังหวัด ทั่วไทย ศูนย์รับแจ้งข่าวสารงานประชาสัมพันธ์ 77 จังหวัด ทั่วประเทศ โทร.096-9835453 kimwarnon18@gmail.com