ตำรวจ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก โชว์เต้น สนุกมาก ในงานเกษียณข้าราชการตำรวจ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก

ตำรวจ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก โชว์เต้น สนุกมาก ในงานเกษียณข้าราชการตำรวจ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก เพลงถนนนี้กลับบ้าน ศิลปิน แมคอินทอช

ที่สำนักงานตำรวจ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก เลขที่ 188 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พ.ต.อ.แมน รัตนประทีป ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก พร้อมด้วย ข้าราชการ พักงาน เจ้าหน้าที่ตำรวจ ด่านตรวจคนเข้าเมืองตาก (แม่สอด) ร่วมจัดงานเกษียณข้าราชการ “ จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ ” ประจำปี 2560 ขึ้น ตามประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงวันที่ 27 มีนาคม 2560 แจ้งรายชื่อข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีข้าราชการตำรวจในสังกัด ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก เกษียณอายุราชการ จำนวน 4 นาย ได้แก่ (1.) ร้อยตำรวจโท เรวัฒิ พรรณพัฒน์ รองสารวัตร (อำนวยการ) ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก (2.) ร้อยตำรวจโท สุกิจ เกตุพงษ์พันธ์ รองสารวัตร (ป้องกันปราบปราม) ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก (3.) ร้อยตำรวจโท พิษิษฐ์ ยอดวีระพงษ์ รองสารวัตร (ป้องกันปราบปราม) ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก (4.) ร้องตำรวจโทหญิง ปุณยภา ชมจันทร์ รองสารวัตร (อำนวยการ) ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุโขทัย

เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการตำรวจ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก จึงพร้อมใจกัน จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการ เพื่อแสดงความสำนึกต่อคุณงามความดี ของข้าราชการตำรวจ ที่ได้อุทิศตนทุ่มเทกายใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุสาหะ มีความซื่อสัตว์สุจริต จนเป็นที่ประจักษ์ ตลอดจนเป็นผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ที่มีคุณธรรม อยู่ในระเบียบวินัยที่ดีงามอย่างสม่ำเสมอ จนบังเกิดผลดีต่อหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก จึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชู ให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก จากรุ่นสู่รุ่น สืบต่อไป

ขอขอบคุณเจ้าของผลงานเพลงเพราะๆ เพลงถนนนี้กลับบ้าน ศิลปิน แมคอินทอช อัลบั้ม วันนี้ยังมีเธอ ขอบคุณมากๆ ครับ

ภาพ / ข่าว / ชมมณี เสืออ่ำ ผู้สื่อข่าว เมืองไทยทีวี WWW.MthaiTV.com 096-9835453

Comments

comments

เมืองไทยทีวี WWW.MthaiTV.com

เมืองไทยทีวี WWW.MthaiTV.com พื้นที่สาธารณะ เครือข่ายสื่อท้องถิ่น 77 จังหวัด ทั่วไทย ศูนย์รับแจ้งข่าวสารงานประชาสัมพันธ์ 77 จังหวัด ทั่วประเทศ โทร.096-9835453 kimwarnon18@gmail.com