น้ำตาไหลทั้งโรงเรียน เมื่อน้องร้องเพลงนี้ ในวันแม่ โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา) โรงเรียนในโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

น้ำตาไหลทั้งโรงเรียน เมื่อน้องร้องเพลงนี้ ในวันแม่

น้ำตาไหลทั้งโรงเรียน เมื่อน้องร้องเพลงนี้ ในวันแม่
โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
(โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา)
โรงเรียนในโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ขอขอบคุณผลงานเพลงพิเศษ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
เพลง ใจจรจัด ศิลปิน : เนย สะเลอปี้ คำร้อง/ทำนอง : สะเลอปี้ เรียบเรียง พอดีม่วน : เร็คคอร์ด
คนที่ไม่มีมักโหยหา คนที่มีบางคนกลับไม่เห็นค่าของคำว่าแม่
ติดตามผลงาน เนย สะเลอปี้ ได้ที่ https://web.facebook.com/profile.php
โรงเรียนในโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) อ.แม่สอด จ.ตาก จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา ที่ โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา) โรงเรียนในโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นางขวัญเรือน สุวรรณจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) นำคณะครู ชมรมเครือข่ายผู้ปกครอง และนักเรียน จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 ขึ้น เพื่อน้อมเกล้าถวายความจงรักภัคดี ประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกมะลิ และกล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในราชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาส พระแม่ของแผ่นดิน ทรงมีพระชนมายุครบ 86 พรรษา เพื่อให้คณะครู ชมรมเครือข่ายผู้ปกครอง และนักเรียน ได้ร่วมแสดงออกถึงความรัก ความกตัญญูกตเวที ต่อแม่ และผู้ที่มีพระคุณ เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง แม่กับลูก ผู้ปกครองกับนักเรียน อันจะเสริมสร้างให้สถาบันครอบครัว มีความเข้มแข็ง ยิ่งขึ้น เพื่อน้อมเกล้าถวายความจงรักภักดี แด่ พระแม่ของแผ่นดิน ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อม ที่ทรงมีต่อพสกนิกรปวงชนชาวไทยในทุกหมู่เหล่า ในวันที่ 12 สิงหาคม โดยพร้อมเพียงกันทั่วประเทศ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ หนึ่งในตัวแทนนักเรียน ไม่มีผู้ปกครอง ได้นำผลงานเพลงของ เนย สะเลอปี้ มา Cover ขับร้อง สร้างความซาบซึ้งใจ และประทับใจ ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 เป็นอย่างมาก
ภาพ / ข่าว / ชมมณี เสืออ่ำ ผู้สื่อข่าว เมืองไทยทีวี WWW.MthaiTV.com 096 9835453

Comments

comments

เมืองไทยทีวี WWW.MthaiTV.com

เมืองไทยทีวี WWW.MthaiTV.com พื้นที่สาธารณะ เครือข่ายสื่อท้องถิ่น 77 จังหวัด ทั่วไทย ศูนย์รับแจ้งข่าวสารงานประชาสัมพันธ์ 77 จังหวัด ทั่วประเทศ โทร.096-9835453 kimwarnon18@gmail.com