หนังสั้น เรื่อง ” อุ่นใจ ที่มี พ.ร.บ. ” โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

หนังสั้น เรื่อง ” อุ่นใจ ที่มี พ.ร.บ. ”

นำเสนอโดย
โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา โรงเรียนในโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก
โครงการ ” ยุวชนประกันภัย ”
คณะผู้จัดทำ (คุณครู)
1. น.ส.สิริพร ถาตะนาน 2. น.ส.จารุวรรณ ธานี 3. น.ส.สุภาพรรณ จ๊ะสุนา
นักแสดง (นักเรียน)
1. น.ส.จุลินทิพย์ – 2. น.ส.ธนารักษ์ – 3. น.ส.มินตรา – 4. นายสมเกียรติ – 5. น.ส.หน่อย -
ผู้ประสานงาน
1. นายพงษ์เทวัญ สุปรีย์ทวีบูรณ์ 2. นายพิริยะ กิมวานนท์
ขอขอบคุณ สถานที่ถ่ายทำ
1. สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก สาขาอำเภอแม่สอด 2. สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 3. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอด 4. โรงพยาบาลแม่สอด
5. ไร่เตรยาวรร กาแฟ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
อำนวยการสร้าง
นางขวัญเรือน สุวรรณจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านประกันภัยให้แก่นักเรียน และครู-อาจารย์ ในโรงเรียน/สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา และอาชีวศึกษาทั่วประเทศ 2. เพื่อสร้างจิตสำนึก และความรู้ความเข้าใจ โดยให้เห็นประโยชน์ และความสำคัญของการประกันภัยให้กับเยาวชน 3. เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีส่วนช่วยเหลือสังคม ผ่านกิจกรรมต่างๆ ของการประกันภัย 4. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านประกันภัยให้กับเยาวชนอย่างต่อเนื่อง
สนับสนุนการจัดกิจกรรมโดย
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) คุ้มครองผู้ประสบภัยรถยนต์ หรือ ประกันภัยประเภท 3 เมื่อเกิดอุบัติเหตุมีการบาด จ่าย 30,000 บาท เสียชีวิต หรือ สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ จ่าย 300,000 บาท
ภาพ / ข่าว / ชมมณี เสืออ่ำ ผู้สื่อข่าว เมืองไทยทีวี WWW.MthaiTV.com 096 983 5453

Comments

comments

เมืองไทยทีวี WWW.MthaiTV.com

เมืองไทยทีวี WWW.MthaiTV.com พื้นที่สาธารณะ เครือข่ายสื่อท้องถิ่น 77 จังหวัด ทั่วไทย ศูนย์รับแจ้งข่าวสารงานประชาสัมพันธ์ 77 จังหวัด ทั่วประเทศ โทร.096-9835453 kimwarnon18@gmail.com