เพลง ดี๊ ดี มี พ.ร.บ. โครงการ ” ยุวชนประกันภัย ”

เพลง ดี๊ ดี มี พ.ร.บ. โครงการ ” ยุวชนประกันภัย ”

โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา โรงเรียนในโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก
ขับร้องโดย
น.ส.วรัญญา พวงดอกไม้ คำร้อง ทำนอง : น.ส.รุ่งรัศมี ดีเดชา เรียบเรียงดนตรี : น.ส.รุ่งรัศมี ดีเดชา, น.ส.วริษฐา กันทะวงษ์, นายพีรวิชญ์ จันทา
อำนวยการสร้างโดย
นางขวัญเรือน สุวรรณจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว)
คณะผู้จัดทำ นักเรียน
1. น.ส.วรัญญา พวงดอกไม้ (นักร้อง) 2. น.ส.นลินทิพย์ ผดุงเวียง (แดนเซอร์) 3. ด.ญ.ดอกบัว – (แดนเซอร์) 4. น.ส.คารีสา – (แดนเซอร์) 5. น.ส.ณัฐกมล แสงปราวัง (แดนเซอร์)
ครูผู้ฝึกซ้อม
1. น.ส.รุ่งรัศมี ดีเดชา 2. น.ส.วริษฐา กันทะวงษ์ 3. นายพีรวิชญ์ จันทา
เบื้องหลังการถ่ายทำ ขอขอบคุณ
1. นายสุริยา ใต้หล้า (กีต้าร์) 2. นายอนุชิต ดีเดชา (เบส) 3. นายอิ๊กคิว – (กลอง) 4. นายอนันต์ นิธิเกษมพันธ์ (กีตาร์) 5. นายพงษ์เทวัญ สุปรีย์ทวีบูรณ์ (ผู้ประสานงาน) 6. นายพิริยะ กิมวานนท์ (ผู้ประสานงาน)
สถานที่ถ่ายทำ ขอขอบคุณ
1. สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก สาขาอำเภอแม่สอด 2. สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 3. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอด 4. โรงพยาบาลแม่สอด 5. น้ำตกธารารักษ์ ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 6. ไร่เตรยาวรร กาแฟ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านประกันภัยให้แก่นักเรียน และครู-อาจารย์ ในโรงเรียน/สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา และอาชีวศึกษาทั่วประเทศ 2. เพื่อสร้างจิตสำนึก และความรู้ความเข้าใจ โดยให้เห็นประโยชน์ และความสำคัญของการประกันภัยให้กับเยาวชน 3. เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีส่วนช่วยเหลือสังคม ผ่านกิจกรรมต่างๆ ของการประกันภัย 4. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านประกันภัยให้กับเยาวชนอย่างต่อเนื่อง
สนับสนุนการจัดกิจกรรมโดย
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยรถยนต์ หรือ ประกันภัยประเภท 3 เมื่อเกิดอุบัติเหตุมีการบาด จ่าย 30,000 บาท เสียชีวิต หรือ สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ จ่าย 300,000 บาท
ภาพ / ข่าว / ชมมณี เสืออ่ำ ผู้สื่อข่าว เมืองไทยทีวี WWW.MthaiTV.com 096 983 5453

Comments

comments

เมืองไทยทีวี WWW.MthaiTV.com

เมืองไทยทีวี WWW.MthaiTV.com พื้นที่สาธารณะ เครือข่ายสื่อท้องถิ่น 77 จังหวัด ทั่วไทย ศูนย์รับแจ้งข่าวสารงานประชาสัมพันธ์ 77 จังหวัด ทั่วประเทศ โทร.096-9835453 kimwarnon18@gmail.com