เที่ยว ไทยเท่ สวัสดี จังหวัดตาก ” ตี้ แอ่ว นัก ขนาด เด้อ ” เที่ยวแม่สอด เที่ยวจังหวัดตาก

เที่ยว ไทยเท่ สวัสดี จังหวัดตาก ” ตี้ แอ่ว นัก ขนาด เด้อ ” เที่ยวแม่สอด เที่ยวจังหวัดตาก

เที่ยว ไทยเท่ สวัสดี จังหวัดตาก ” ตี้ แอ่ว นัก ขนาด เด้อ ” เที่ยวแม่สอด
“ เที่ยวเมืองตาก ไปกับเรา ” การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตาก สอบถามข้อมูลการเดินทาง และ รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
(ททท.) สำนักงานตาก เบอร์โทรศัพท์ 055-514 341-3 โทรสาร 055-514 344 อีเมล์ tattaktravel@gmail.com หรือ tattak@tat.or.th ได้ทุกวัน เวลาราชการ Amazing ไทยเท่ “ ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน ”
จัดทำและนำเสนอโดย
นางสาวธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ
ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตาก

ผลิตผลงานคุณภาพโดย
เมืองไทยทีวี WWW.MthaiTV.com 096-9835453

Comments

comments

เมืองไทยทีวี WWW.MthaiTV.com

เมืองไทยทีวี WWW.MthaiTV.com พื้นที่สาธารณะ เครือข่ายสื่อท้องถิ่น 77 จังหวัด ทั่วไทย ศูนย์รับแจ้งข่าวสารงานประชาสัมพันธ์ 77 จังหวัด ทั่วประเทศ โทร.096-9835453 kimwarnon18@gmail.com