สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก จัดโครงการฝึก การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก จัดโครงการฝึก การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานพิธีเปิด การจัดโครงการฝึก การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมี นายกลวัชร ทรัพย์ส่งสุข หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก ในนามผู้จัดโครงการฝึก การป้องกันและบรรเทาสาธารณจังหวัดตาก ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ในนามเจ้าของสถานที่ กล่าวให้การต้อนรับ
สืบเนื่องจากแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ปี พ.ศ.2561 ได้กำหนดให้มีการฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุกระดับ เพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนแนวทางป้องกันและลดผลกระทบจากสาธารณภัย พร้อมทั้งเป็นการทดสอบ ประเมินความสามารถของบุคคล และบทบาทหน้าที่ ที่ใช้ในการเผชิญเหตุภัยพิบัติต่างๆในพื้นที่ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก จึงได้จัดให้มีโครงการฝึก ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขึ้น โดยในปีนี้ได้กำหนดให้เกิดสถานการณ์ อุทกภัยจากน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำท่วมขัง เป็นสถานการณ์จำลองการฝึก เฉพาะหน้าที่ (FUNCTIONEL EXERCISE) โดยให้ศูนย์บัญชาการจังหวัด/อำเภอ เป็นศูนย์กลางในการระดมสรรพกำลัง และทรัพยากรในการจัดการสาธารณภัย รวมทั้งทดสอบการใช้แผนเผชิญเหตุ ในการอำนวยการ และประสานการปฏิบัติ ระหว่างหน่วยงานทหาร พลเรือน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การสาธารณกุศล อาสาสมัคร และสถาบันการศึกษา
โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย 1.การบรรยาย โครงสร้างองค์กรปฏิบัติ บทบาทหน้าที่ของศูนย์บัญชาการจังหวัด และศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอ ในการตอบโต้สถานการณ์อุทกภัยและดินถล่ม โดยผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตพิษณุโลก
2.ฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเฉพาะหน้าที่ Functional Exercise ในการตอบโต้สาธารณภัย ทั้งในห้วงก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย โดยวิทยากรจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาลัยพิษณุโลก สำนักงาน ปภ.จังหวัดสุโขทัย ลำปาง อุตรดิตถ์ และ จังหวัดตาก โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับอำเภอ ทั้ง 9 อำเภอ และ หน่วยงานระดับจังหวัดตาก เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 120 คน
นายกลวัชร ทรัพย์ส่งสุข หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากกล่าวว่า กิจกรรมต่างๆ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานราชการ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ สมาคม ภาคีเครือข่าย และ หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยง การประสานงาน และ สามารถให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อเหตุการณ์ ยิ่งขึ้น
หลังจบการจัดฝึก ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ยังได้นำเจ้าหน้าชุดปฏิบัติการ กู้ชีพ-กู้ภัย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบจ.ตาก มาสาธิต การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยสร้างสถานการณ์จำลอง เหตุรถตกเขาบริเวณถนนสาย ตาก-แม่สอด มีผู้ได้รับบาทเจ็บ 1 ราย โดยมีการโรยตัวเจ้าหน้าที่เข้าให้การช่วยเหลือ พร้อมใช้เครื่องตัดถ่างนำผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ออกจากซากรถ นำส่งโรงพยาบาล เป็นการฝึกซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัย เป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือในช่วงฤดูฝน เมื่อเกิดสถานการณ์จริง จะสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ มาตรฐานยิ่งขึ้น

ภาพ / ข่าว / ชมมณี เสืออ่ำ ผู้สื่อข่าว เมืองไทยทีวี WWW.MthaiTV.com 096-9835453

Comments

comments

เมืองไทยทีวี WWW.MthaiTV.com

เมืองไทยทีวี WWW.MthaiTV.com พื้นที่สาธารณะ เครือข่ายสื่อท้องถิ่น 77 จังหวัด ทั่วไทย ศูนย์รับแจ้งข่าวสารงานประชาสัมพันธ์ 77 จังหวัด ทั่วประเทศ โทร.096-9835453 kimwarnon18@gmail.com