Review Category : ข่าวใหม่

แนวทางพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน 4.0 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (บ้านวังตะเคียน) ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก

แนวทางพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน 4.0 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (บ้านวังตะเคียน) ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก นำเสนอโดย นายพงษ์พัชร์ ยุทธ์ธนสาทร ผู้อำนายการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (บ้านวังตะเคียน) และ นางสาว ธัญยธรณ์ พงษ์ธรจิรพัชร ผู้ประสานงานโครงการ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย (ศูนย์แม่สอด) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภาพ / ข่าว / เมืองไทยทีวี WWW.MthaiTV.com 0969835453 ...

Read More →

การแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก

การแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก นำเสนอโดย นายพนม แสงแปง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด, นางสาว เบญริสา ระมาศจาย ผู้อำนวยการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, นายพงษ์พัชร์ ยุทธ์ธนสาทร ผู้อำนายการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (บ้านวังตะเคียน) และ นางสาว ธัญยธรณ์ พงษ์ธรจิรพัชร ผู้ประสานงานโครงการ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย (ศูนย์แม่สอด) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภาพ / ข่าว / ...

Read More →

อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก

อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ เป็นอุทยานแห่งชาติในอำเภอแม่ระมาด และอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 350-905 เมตร เป็นต้นน้ำของห้วยแม่ละเมา ห้วยแม่จะเรา ห้วยพะวอ ห้วยแม่กาษา ห้วยแม่กิ๊ดหลวง ห้วยพะเสาะ ห้วยสะมึนหลวง ห้วยแสม และห้วยแม่ระมาด อันเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญไหลลงสู่พื้นที่เกษตรกรรมของอำเภอแม่สอด และอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ลักษณะภูมิอากาศ สภาพอากาศของอุทยานแห่งชาติขุนพะวอ จัดอยู่ในภูมิอากาศฝนตกชุก เพราะได้รับอิทธิพลจากทะเลอันดามันทำให้มีฝนตกเป็นระยะเวลานาน สภาพอากาศคล้ายกับทางภาคใต้แถบทะเลอันดามันอากาศจะเย็นสบายตลอดปี แม้แต่ฤดูร้อนอากาศก็เย็นสบาย ในฤดูหนาวจะมีทะเลหมอกมากและลมแรง อากาศหนาวเย็นมากแทบไม่เห็นดวงอาทิตย์ตลอดวัน ซึ่งมีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีประมาณ 25 ...

Read More →

การผลิตสื่อสร้างสรรค์ หนังสั้นคุณภาพ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย (ศูนย์แม่สอด)

การผลิตสื่อสร้างสรรค์ หนังสั้นคุณภาพ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย (ศูนย์แม่สอด) มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย (ศูนย์แม่สอด) ในโครงการ “ เสริมสร้างพลังความเข้มแข็งให้แก่องค์กรภาคประชาสังคมเพื่อการปกป้องคุ้มครองเด็กข้ามชาติ ” จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อสร้างสรรค์ หนังสั้นคุณภาพ เมื่อวันที่ 30-31 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมโรงแรมควีนพาเลส อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นางสาว ธัญยธรณ์ พงษ์ธรจิรพัชร ผู้ประสานงานโครงการ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย (ศูนย์แม่สอด) ...

Read More →

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย (ศูนย์แม่สอด) ในโครงการ “ เสริมสร้างพลังความเข้มแข็งให้แก่องค์กรภาคประชาสังคมเพื่อการปกป้องคุ้มครองเด็กข้ามชาติ ” จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อสร้างสรรค์ หนังสั้นคุณภาพ

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย (ศูนย์แม่สอด) ในโครงการ “ เสริมสร้างพลังความเข้มแข็งให้แก่องค์กรภาคประชาสังคมเพื่อการปกป้องคุ้มครองเด็กข้ามชาติ ” จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อสร้างสรรค์ หนังสั้นคุณภาพ เมื่อวันที่ 30-31 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมโรงแรมควีนพาเลส อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นางสาว ธัญยธรณ์ พงษ์ธรจิรพัชร ผู้ประสานงานโครงการ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย (ศูนย์แม่สอด) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นประธานพิธีเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ...

Read More →

โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จัดงานราตรีศรีอนุกูล (Keep pace with the world)

โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จัดงานราตรีศรีอนุกูล (Keep pace with the world) โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จัดงานราตรีศรีอนุกูล โชว์ผลงานด้านการศึกษา นำเงินรายได้มอบเป็นทุนการศึกษา สำหรับเด็กนักเรียนที่มีผลการเรียนดี แต่ยากจน อีกส่วนหนึ่งจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการศึกษา ให้ก้าวทันเทคโนโลยี ยุค Thailand 4.0 (Keep pace with the world) ...

Read More →

บัวขาวชวนวิ่ง สุรินทร์เมืองช้าง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 2,500 คน รายได้สมทบทุนช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส

บัวขาวชวนวิ่ง สุรินทร์เมืองช้าง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 2,500 คน รายได้สมทบทุนช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 เวลา 06.00 น. ที่ผ่านมา นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานพิธีเปิด และพิธีปล่อยตัวนักวิ่ง Fun Run ระยะทาง 4 กิโลเมตร ในกิจกรรมวิ่ง Big ...

Read More →

พิธีอุปสมบท นายรติกร พิสุทธิ์ธนะไพโรจน์ (พระมิ้ว) ณ พัทธสีมาวัดมณีไพรสณฑ์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

พิธีอุปสมบท นายรติกร พิสุทธิ์ธนะไพโรจน์ (พระมิ้ว) ณ พัทธสีมาวัดมณีไพรสณฑ์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ข่าวสังคมธุรกิจในวันนี้ ทางทีมงาน “ เมืองไทยทีวี ” ก็ขอแสดงความยินดีกับครอบครัวของ นายจตุกรณ์ และ นางรัตนา พิสุทธิ์ธนะไพโรจน์ เนื่องในงานพิธีอุปสมบท บุตรชาย นายรติกร พิสุทธิ์ธนะไพโรจน์ หรือ (พระมิ้ว) ที่ได้ก้าวเข้าสู่ใต้ร่มกาสาวพัตร์ อุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดมณีไพรสณฑ์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ...

Read More →

สโมสรฟุตบอลดัง อันซาน ฮาลเลลูยาห์ ประเทศเกาหลีใต้ เปิดคลินิกฝึกทักษะฟุตบอลให้กับเยาวชนและประชาชน ในเขตพื้นที่อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 2019

สโมสรฟุตบอลดัง อันซาน ฮาลเลลูยาห์ ประเทศเกาหลีใต้ เปิดคลินิกฝึกทักษะฟุตบอลให้กับเยาวชนและประชาชน ในเขตพื้นที่อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 2019 สโมสรฟุตบอล อันซาน ฮาลเลลูยาห์ ประเทศเกาหลีใต้ เดินทางมาเปิดคลินิกทักษะฟุตบอลให้กับเยาวชนและประชาชน ในเขตพื้นที่อำเภอพบพระ จังหวัดตาก และจัดพิธีแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ อันซาน ฮาลเลลูยาห์ ประทะ ทีมหัวหน้าส่วนราชการในเขตพื้นที่อำเภอพบพระ เพื่อโปรโมทส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตพื้น และในวันที่ 12 , 13 มกราคม 2562 จะเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลกระชับมิตร ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเมียนมา และประเทศเกาหลีใต้ ...

Read More →

จังหวัดตาก หมู่บ้านคู่ขนานชายแดนไทย-เมียนมา จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

จังหวัดตาก หมู่บ้านคู่ขนานชายแดนไทย-เมียนมา จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายพนม แสงแปง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด เป็นประธานพิธีเปิด จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมี นางณัฐวริตา คาหอม ผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน ...

Read More →