Review Category : ฅนเพื่อสังคม

ชาวบ้านจังหวัดตาก พากันดีใจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ ฉบับใหม่ ราษฎรในท้องถิ่นสามารถเก็บหาของป่าได้ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ชาวบ้านจังหวัดตาก พากันดีใจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ ฉบับใหม่ ราษฎรในท้องถิ่นสามารถเก็บหาของป่าได้ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย วันนี้ 11 มีนาคม 2562 นายสุรพจน์ กาญจนสิงห์ ผู้อำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 ตาก ได้มอบหมายให้หัวหน้าพื้นที่ป่าอนุรักษ์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 ตาก ลงพื้นที่พบปะชาวบ้าน ที่อาศัยอยู่รอบเขตป่าอุทยานฯ และพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เพื่อพูดคุยทำความเข้าใจ เรื่องการใช้ประโยชน์จากป่า ตามร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ และร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ...

Read More →

เพลง : มาร์ชพิทักษ์ป่า

เพลง : มาร์ชพิทักษ์ป่า พสุธา กว้างไกล ภูเขาสูงใหญ่ เทียมฟ้า สัตว์ใหญ่น้อย อาศัยพึ่งพา ในป่า ในเขา อันอุดมสมบูรณ์ เป็นต้นน้ำสายธาราใหญ่ หล่อเลี้ยงพืชไพร ทุกชีวิตอยู่ พืชป่าเขียวนั้นยังเชิดชู ว่าที่นี่คือ บ้านของเรา ใครจะมา รุกราน ฟาดฟันทำลาย ป่าไม้ ชีวิตนี้ ข้าพร้อมพลีกาย จะสู้ถวาย ปกป้องป่าไทย จะรักษา ไม่ให้กล่ำกราย จะเกิดอะไร เราเฝ้าคุ้มกัน ...

Read More →

ป่าไม้ตาก บูรณาการทุกภาคส่วน ประกาศห้ามเผาโดยเด็ดขาด 72 วัน เนื่องในวันป้องกันควันพิษจากไฟป่า ประจำปี 2562

ป่าไม้ตาก บูรณาการทุกภาคส่วน ประกาศห้ามเผาโดยเด็ดขาด 72 วัน เนื่องในวันป้องกันควันพิษจากไฟป่า ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา ที่โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานพิธีปล่อยแถว รณรงค์ป้องกันควันพิษจากไฟป่า โดยมี นายสุรพจน์ กาญจนสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) ...

Read More →

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร นำคณะผู้บริหาร คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงานในเขตพื้นที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร นำคณะผู้บริหาร คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงานในเขตพื้นที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ที่ห้องประชุมโรงแรมวัฒนาวิลเลจ รีสอร์ท ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ผู้ช่วยศาตราจารย์ อริยา สุอังคะวาทิน คณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำคณะครู อาจารย์ คณะผู้บริหาร จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวนกว่า 100 คน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ศึกษาดูงานในพื้นที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศิลปวัฒนธรรมอันหลากหลาย มากมายชนเผ่า ในเขตพื้นที่ ...

Read More →

แนวทางพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน 4.0 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (บ้านวังตะเคียน) ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก

แนวทางพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน 4.0 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (บ้านวังตะเคียน) ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก นำเสนอโดย นายพงษ์พัชร์ ยุทธ์ธนสาทร ผู้อำนายการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (บ้านวังตะเคียน) และ นางสาว ธัญยธรณ์ พงษ์ธรจิรพัชร ผู้ประสานงานโครงการ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย (ศูนย์แม่สอด) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภาพ / ข่าว / เมืองไทยทีวี WWW.MthaiTV.com 0969835453 ...

Read More →

การแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก

การแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก นำเสนอโดย นายพนม แสงแปง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด, นางสาว เบญริสา ระมาศจาย ผู้อำนวยการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, นายพงษ์พัชร์ ยุทธ์ธนสาทร ผู้อำนายการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (บ้านวังตะเคียน) และ นางสาว ธัญยธรณ์ พงษ์ธรจิรพัชร ผู้ประสานงานโครงการ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย (ศูนย์แม่สอด) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภาพ / ข่าว / ...

Read More →

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย (ศูนย์แม่สอด) ในโครงการ “ เสริมสร้างพลังความเข้มแข็งให้แก่องค์กรภาคประชาสังคมเพื่อการปกป้องคุ้มครองเด็กข้ามชาติ ” จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อสร้างสรรค์ หนังสั้นคุณภาพ

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย (ศูนย์แม่สอด) ในโครงการ “ เสริมสร้างพลังความเข้มแข็งให้แก่องค์กรภาคประชาสังคมเพื่อการปกป้องคุ้มครองเด็กข้ามชาติ ” จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อสร้างสรรค์ หนังสั้นคุณภาพ เมื่อวันที่ 30-31 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมโรงแรมควีนพาเลส อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นางสาว ธัญยธรณ์ พงษ์ธรจิรพัชร ผู้ประสานงานโครงการ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย (ศูนย์แม่สอด) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นประธานพิธีเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ...

Read More →

โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จัดงานราตรีศรีอนุกูล (Keep pace with the world)

โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จัดงานราตรีศรีอนุกูล (Keep pace with the world) โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จัดงานราตรีศรีอนุกูล โชว์ผลงานด้านการศึกษา นำเงินรายได้มอบเป็นทุนการศึกษา สำหรับเด็กนักเรียนที่มีผลการเรียนดี แต่ยากจน อีกส่วนหนึ่งจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการศึกษา ให้ก้าวทันเทคโนโลยี ยุค Thailand 4.0 (Keep pace with the world) ...

Read More →

บัวขาวชวนวิ่ง สุรินทร์เมืองช้าง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 2,500 คน รายได้สมทบทุนช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส

บัวขาวชวนวิ่ง สุรินทร์เมืองช้าง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 2,500 คน รายได้สมทบทุนช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 เวลา 06.00 น. ที่ผ่านมา นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานพิธีเปิด และพิธีปล่อยตัวนักวิ่ง Fun Run ระยะทาง 4 กิโลเมตร ในกิจกรรมวิ่ง Big ...

Read More →

สโมสรฟุตบอลดัง อันซาน ฮาลเลลูยาห์ ประเทศเกาหลีใต้ เปิดคลินิกฝึกทักษะฟุตบอลให้กับเยาวชนและประชาชน ในเขตพื้นที่อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 2019

สโมสรฟุตบอลดัง อันซาน ฮาลเลลูยาห์ ประเทศเกาหลีใต้ เปิดคลินิกฝึกทักษะฟุตบอลให้กับเยาวชนและประชาชน ในเขตพื้นที่อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 2019 สโมสรฟุตบอล อันซาน ฮาลเลลูยาห์ ประเทศเกาหลีใต้ เดินทางมาเปิดคลินิกทักษะฟุตบอลให้กับเยาวชนและประชาชน ในเขตพื้นที่อำเภอพบพระ จังหวัดตาก และจัดพิธีแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ อันซาน ฮาลเลลูยาห์ ประทะ ทีมหัวหน้าส่วนราชการในเขตพื้นที่อำเภอพบพระ เพื่อโปรโมทส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตพื้น และในวันที่ 12 , 13 มกราคม 2562 จะเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลกระชับมิตร ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเมียนมา และประเทศเกาหลีใต้ ...

Read More →