Review Category : สกู๊ปข่าว

ชาวบ้านจังหวัดตาก พากันดีใจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ ฉบับใหม่ ราษฎรในท้องถิ่นสามารถเก็บหาของป่าได้ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ชาวบ้านจังหวัดตาก พากันดีใจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ ฉบับใหม่ ราษฎรในท้องถิ่นสามารถเก็บหาของป่าได้ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย วันนี้ 11 มีนาคม 2562 นายสุรพจน์ กาญจนสิงห์ ผู้อำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 ตาก ได้มอบหมายให้หัวหน้าพื้นที่ป่าอนุรักษ์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 ตาก ลงพื้นที่พบปะชาวบ้าน ที่อาศัยอยู่รอบเขตป่าอุทยานฯ และพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เพื่อพูดคุยทำความเข้าใจ เรื่องการใช้ประโยชน์จากป่า ตามร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ และร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ...

Read More →

แนวทางพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน 4.0 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (บ้านวังตะเคียน) ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก

แนวทางพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน 4.0 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (บ้านวังตะเคียน) ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก นำเสนอโดย นายพงษ์พัชร์ ยุทธ์ธนสาทร ผู้อำนายการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (บ้านวังตะเคียน) และ นางสาว ธัญยธรณ์ พงษ์ธรจิรพัชร ผู้ประสานงานโครงการ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย (ศูนย์แม่สอด) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภาพ / ข่าว / เมืองไทยทีวี WWW.MthaiTV.com 0969835453 ...

Read More →

การแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก

การแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก นำเสนอโดย นายพนม แสงแปง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด, นางสาว เบญริสา ระมาศจาย ผู้อำนวยการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, นายพงษ์พัชร์ ยุทธ์ธนสาทร ผู้อำนายการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (บ้านวังตะเคียน) และ นางสาว ธัญยธรณ์ พงษ์ธรจิรพัชร ผู้ประสานงานโครงการ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย (ศูนย์แม่สอด) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภาพ / ข่าว / ...

Read More →

การผลิตสื่อสร้างสรรค์ หนังสั้นคุณภาพ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย (ศูนย์แม่สอด)

การผลิตสื่อสร้างสรรค์ หนังสั้นคุณภาพ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย (ศูนย์แม่สอด) มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย (ศูนย์แม่สอด) ในโครงการ “ เสริมสร้างพลังความเข้มแข็งให้แก่องค์กรภาคประชาสังคมเพื่อการปกป้องคุ้มครองเด็กข้ามชาติ ” จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อสร้างสรรค์ หนังสั้นคุณภาพ เมื่อวันที่ 30-31 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมโรงแรมควีนพาเลส อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นางสาว ธัญยธรณ์ พงษ์ธรจิรพัชร ผู้ประสานงานโครงการ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย (ศูนย์แม่สอด) ...

Read More →

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก จัดกิจกรรมแผนปฏิบัติการ 60 วันแยกก่อนทิ้ง kickoff และกิจกรรมโครงการกำจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อม Big cleaning Day ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จัดกิจกรรมแผนปฏิบัติการ 60 วันแยกก่อนทิ้ง kickoff และกิจกรรมโครงการกำจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อม Big cleaning Day ประจำปี 2562 ที่โรงเรียนบ้านวังตะเคียน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายสุวรรณ ตาคำ เกษตรอำเภอแม่สอด เป็นประธานพิธีเปิด กิจกรรมแผนปฏิบัติการ 60 วัน คัดแยกขยะก่อนทิ้ง kickoff และกิจกรรมโครงการกำจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อม Big ...

Read More →

เที่ยวแม่สอด เที่ยวจังหวัดตาก พร้อมเรียนรู้กฎหมาย พรบ.คนเข้าเมือง ไปกับ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก

ตม.ตาก ไอเดียเจ๋ง ผุดโครงการเรียนรู้กฎหมาย พรบ.คนเข้าเมือง ตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ในจังหวัดตาก ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก (แม่สอด) นำโดย พ.ต.อ.แมน รัตนประทีป ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก จัดโครงการประชาสัมพันธ์ ทำคลิปสั้น ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ในพื้นที่จังหวัดตาก โดยการนำนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ไปร่วมโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อประกาศให้โลกรับรู้ว่า จังหวัดตากมีมากกว่าที่คิด พร้อมสอดแทรกสาระน่ารู้เกี่ยวกับข้อกฎหมาย พรบ.คนเข้าเมือง มาตรา 37 มาตรา 38 ตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย คนต่างด้าว ต้องมีบัตรผ่านแดน โดยถูกต้องตามกฎหมาย ...

Read More →

พิธีกงเต็ก ประเพณีอันเก่าแก่ของชาวจีน ที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ อาลัยรัก คุณแม่เง็ก วงศ์ธนสารสิน

ครอบครัว วงศ์ธนสารสิน จัดพิธีกงเต็ก ประเพณีอันเก่าแก่ของชาวจีน ที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ เพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ที่ล่วงลับ คุณแม่เง็ก วงศ์ธนสารสิน ซึ่งปัจจุบันหาชมได้ยากมาก เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ที่ศาลาอเนกประสงค์แม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด, ดร.สุชาติ จึงกิจรุ่งโรจน์ ประธานกิตติมศักดิ์ถาวร แม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล, ดร.สมจิตร ลิ้มฤาชา ประธานกิตติมศักดิ์ถาวร แม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล ประธานตระกูลลิ้มแม่สอด, ดร.สุชาติ ...

Read More →

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก (แม่สอด) สนธิกำลัง เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ปกครองอำเภอแม่สอด ออกกวาดล้าง จับกุม แรงงานต่างด้าวเถื่อน ใจกลางหมู่บ้านตำบลแม่กาษา

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก (แม่สอด) สนธิกำลัง เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ปกครองอำเภอแม่สอด ออกกวาดล้าง จับกุม แรงงานต่างด้าวเถื่อน ใจกลางหมู่บ้านตำบลแม่กาษา วันนี้ 3 ตุลาคม 2561 เจ้าหน้าที่ตำรวจ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก (แม่สอด) นำโดย พันตำรวจเอก แมน รัตนประทีป ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก สนธิกำลัง เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 346 เจ้าหน้าที่จัดหางานจังหวัดตาก ...

Read More →

ชมรมคนรักพระพิฆเนศแม่สอด จัดงานคเณศจตุรถี ประจำปี 2561 อย่างยิ่งใหญ่ เนื่องในวันประสูติพระพิฆเนศ

ชมรมคนรักพระพิฆเนศแม่สอด จัดงานคเณศจตุรถี ประจำปี 2561 อย่างยิ่งใหญ่ เนื่องในวันประสูติพระพิฆเนศ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา ที่ศาลใหญ่พระพิฆนเศวร (วงเวียนเล็ก) หน้าโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานพิธีเปิด การจัดงานคเณศจตุรถี ประจำปี 2561 อย่างยิ่งใหญ่ เนื่องในวันประสูติของพระพิฆเนศ โดยมี นายชัยพฤษติ์ ...

Read More →

รองผู้ว่าฯตาก เป็นประธานพิธีเปิด โครงการเที่ยวงานวัด 55 เมืองรอง บ้านเรา ณ วัดไทยสามัคคี ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

รองผู้ว่าฯตาก เป็นประธานพิธีเปิด โครงการเที่ยวงานวัด 55 เมืองรอง บ้านเรา ณ วัดไทยสามัคคี ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 18.00 น. ที่ผ่านมา ที่วัดไทยสามัคคี บ้านแม่กื้ดหลวง หมู่ที่ 9 ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานพิธีเปิด ...

Read More →