Review Category : ข่าวท้องถิ่น77จังหวัด

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 จัดพิธีมอบกิ่งพันธุ์มะนาวแป้นและอุปกรณ์ประกอบส่งเสริมอาชีพ ตามโครงการเพิ่มรายได้ให้กับราษฎร์ ในช่วงฤดูแล้ง

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 จัดพิธีมอบกิ่งพันธุ์มะนาวแป้นและอุปกรณ์ประกอบส่งเสริมอาชีพ ตามโครงการเพิ่มรายได้ให้กับราษฎร์ ในช่วงฤดูแล้ง เมื่อวันที่ 3 กรกฎคม 2558 ที่ผ่านมา ที่อาคารเอนกประสงค์ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย นำโดย พันเอกอภิวิศน์ สุธรรมวรโรจน์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้จัดพิธีมอบกิ่งพันธุ์มะนาวแป้น และ วัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน ในเขตพื้นที่ 5 ...

Read More →

นายกสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดตาก จัดประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

นายกสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดตาก จัดประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ ที่ทำการชุดรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้าน (ชรบ.) หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายภาณุภัตริย์ สูรยเสนีย์ นายกสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตพื้นที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก (อำเภอแม่สอด อำเภอพบพระ อำเภอแม่ระมาด) เพื่อหารือถึงแนวทางพัฒนาท้องที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ...

Read More →

โรงเรียนในเขตพื้นที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก จัดพิธีไหว้ครูและครอบครู เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ครูและผู้เรียน เพื่อเป็นสิ่งเตือนสติให้ศิษย์ระลึกถึงครู ประจำปี 2558

โรงเรียนในเขตพื้นที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก จัดพิธีไหว้ครูและครอบครู เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ครูและผู้เรียน เพื่อเป็นสิ่งเตือนสติให้ศิษย์ระลึกถึงครู ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558ที่ผ่านมา ที่หอประชุมใหญ่ (โรงเรียนรางวัลพระราชทานขนาดกลาง) โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายชัยรัตน์ ยศบรรเทิง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้นำคณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับคณะครู นักเรียนชมรมดนตรี-นาฏศิลป์ ของโรงเรียนต่างๆในเขตพื้นที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก (อำเภอแม่สอด อำเภอพบพระ อำเภอแม่ระมาด) จำนวนกว่า 500 ...

Read More →

กองลูกเสือ เนตรนารี ในเขตพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนจังหวัดตาก จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558

กองลูกเสือ เนตรนารี ในเขตพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนจังหวัดตาก จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ที่สนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิด กิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558 โดยมีนายสุทัศน์ ...

Read More →

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานพิธีมอบใบปัญญาบัตรนักเรียนผู้สูงอายุเมืองแม่ปะ ประจำปีการศึกษา 2557

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานพิธีมอบใบปัญญาบัตรนักเรียนผู้สูงอายุเมืองแม่ปะ ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา ที่หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายมานพ ยะเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ ในนามคณะผู้จัดงาน ตลอดจนผู้สูงอายุ หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ-เอกชน ในเขตพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ที่ให้เกียรติเป็นประธานพิธีมอบใบปัญญาบัตร ให้กับนักเรียนผู้สูงอายุที่จบการศึกษาหลักสูตรชั้นต่ำของโรงเรียนผู้สูงอายุเมืองแม่ปะ เพื่อให้ผู้สูงอายุตำบลแม่ปะ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ กับการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุในตำบลแม่ปะ โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ...

Read More →

สายการบินกานต์แอร์ ร่วมกับ เอเชียวัน เทรเวล แอนด์ ทัวร์ นำสื่อมวลชนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก บินเหิรฟ้า แม่สอด-ดอนเมือง ในโครงการสื่อมวลชนสัญจร ศึกษาเส้นทางการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว รับ AEC

สายการบินกานต์แอร์ ร่วมกับ เอเชียวัน เทรเวล แอนด์ ทัวร์ นำสื่อมวลชนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก บินเหิรฟ้า แม่สอด-ดอนเมือง ในโครงการสื่อมวลชนสัญจร ศึกษาเส้นทางการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว รับ AEC วันนี้ (30 มิถุนายน 2558) ที่ท่าอากาศยานอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ร.อ.สมพงษ์ สุขสงวน ประธาน บริษัท กานต์นิธิ เอวิเอชั่น จำกัด และ นางฐิติพร กาสมสัน ...

Read More →

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 82 ที่จังหวัดตาก

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 82 ที่จังหวัดตาก วันนี้ (29 มิถุนายน 2558) ที่ห้องประชุมโรงแรมเซ็นทาราแม่สอดฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 82 โดยมี นางสาวปรางค์มาศ บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนักบริหาร สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ...

Read More →

ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวชาวจีน ลงพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนจังหวัดตาก เพื่อศึกษาข้อมูลเส้นทางการท่องเที่ยว สานสัมพันธ์ ไทย-จีน-เมียนมา

ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวชาวจีน ลงพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนจังหวัดตาก เพื่อศึกษาข้อมูลเส้นทางการท่องเที่ยว สานสัมพันธ์ ไทย-จีน-เมียนมา วันนี้ (29 มิถุนายน 2558) นางสาว ธมลวรรณ เรืองขจร ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตาก ร่วมกับ นายวรรธนะชัย พิพัฒน์ทองพันธ์ ผู้จัดการ เซ็นทารา แม่สอดฮิลล์ รีสอร์ท นำคณะนักท่องเที่ยวชาวจีน พี่น้องสื่อมวลชน นักธุรกิจด้านการค้า การท่องเที่ยว จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางลงพื้นที่ ...

Read More →

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 นำกลุ่มเกษตรกรในเขตพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนจังหวัดตาก เข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติ ของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 นำกลุ่มเกษตรกรในเขตพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนจังหวัดตาก เข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติ ของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 เช้านี้ที่ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย พันเอกอภิวิศน์ สุธรรมวรโรจน์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 นำกลุ่มเกษตรกร และ ประชาชนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความมั่นคง ส่งเสริมให้ประชาชนพื้นที่เป้าหมาย ในเขตพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนจังหวัดตาก มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ ...

Read More →

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 จัดพิธีรับมอบอุปกรณ์ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับชุมชนในเขตพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนจังหวัดตาก

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 จัดพิธีรับมอบอุปกรณ์ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับชุมชนในเขตพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนจังหวัดตาก เช้านี้ที่อาคารเอนกประสงค์ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย นำโดย พันเอกอภิวิศน์ สุธรรมวรโรจน์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้จัดพิธีรับมอบวัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน ในเขตพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนจังหวัดตาก ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพ การทำกล้วยฉาบและขนมดอกจอก กลุ่มอาชีพการทำน้ำพริกสำเร็จรูปชนิดต่างๆ และกลุ่มอาชีพการจัดทำเบาะนั่ง หมอน ผ้าห่ม ...

Read More →