Review Category : ข่าวท้องถิ่น77จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 82 ที่จังหวัดตาก

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 82 ที่จังหวัดตาก วันนี้ (29 มิถุนายน 2558) ที่ห้องประชุมโรงแรมเซ็นทาราแม่สอดฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 82 โดยมี นางสาวปรางค์มาศ บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนักบริหาร สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ...

Read More →

ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวชาวจีน ลงพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนจังหวัดตาก เพื่อศึกษาข้อมูลเส้นทางการท่องเที่ยว สานสัมพันธ์ ไทย-จีน-เมียนมา

ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวชาวจีน ลงพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนจังหวัดตาก เพื่อศึกษาข้อมูลเส้นทางการท่องเที่ยว สานสัมพันธ์ ไทย-จีน-เมียนมา วันนี้ (29 มิถุนายน 2558) นางสาว ธมลวรรณ เรืองขจร ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตาก ร่วมกับ นายวรรธนะชัย พิพัฒน์ทองพันธ์ ผู้จัดการ เซ็นทารา แม่สอดฮิลล์ รีสอร์ท นำคณะนักท่องเที่ยวชาวจีน พี่น้องสื่อมวลชน นักธุรกิจด้านการค้า การท่องเที่ยว จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางลงพื้นที่ ...

Read More →

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 นำกลุ่มเกษตรกรในเขตพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนจังหวัดตาก เข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติ ของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 นำกลุ่มเกษตรกรในเขตพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนจังหวัดตาก เข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติ ของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 เช้านี้ที่ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย พันเอกอภิวิศน์ สุธรรมวรโรจน์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 นำกลุ่มเกษตรกร และ ประชาชนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความมั่นคง ส่งเสริมให้ประชาชนพื้นที่เป้าหมาย ในเขตพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนจังหวัดตาก มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ ...

Read More →

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 จัดพิธีรับมอบอุปกรณ์ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับชุมชนในเขตพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนจังหวัดตาก

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 จัดพิธีรับมอบอุปกรณ์ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับชุมชนในเขตพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนจังหวัดตาก เช้านี้ที่อาคารเอนกประสงค์ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย นำโดย พันเอกอภิวิศน์ สุธรรมวรโรจน์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้จัดพิธีรับมอบวัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน ในเขตพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนจังหวัดตาก ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพ การทำกล้วยฉาบและขนมดอกจอก กลุ่มอาชีพการทำน้ำพริกสำเร็จรูปชนิดต่างๆ และกลุ่มอาชีพการจัดทำเบาะนั่ง หมอน ผ้าห่ม ...

Read More →

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก จัดโครงการเข้าถึงสิทธิอย่าเสมอภาคและจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อสตรีพิการและเด็กพิการ ประจำปี 2558

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก จัดโครงการเข้าถึงสิทธิอย่าเสมอภาคและจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อสตรีพิการและเด็กพิการ ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 18-19 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา ที่ห้องเวียงวัง โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซค์ อำเภอเมือง จังหวัดตาก นายภูริธัช มีแก้ว พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก นำสมาชิกผู้พิการในเขตพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนจังหวัดตาก จัดโครงการเข้าถึงสิทธิอย่าเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อสตรีพิการและเด็กพิการ ประจำปี 2558 โดยมี นายกิติ สืบสันติพงษ์ รองเลขานุการสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดตาก กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ นายภูริธัช มีแก้ว ...

Read More →

จังหวัดตาก ฝึกนักเรียนทำนาปลูกข้าว โดยน้อมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พ่อหลวงมาปรับใช้ เพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยให้คงอยู่

จังหวัดตาก ฝึกนักเรียนทำนาปลูกข้าว โดยน้อมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พ่อหลวงมาปรับใช้ เพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยให้คงอยู่ วันนี้ (6 มิถุนายน 2558) ที่แปลงนาสาธิตเกษตรอินทรีย์โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครแม่สอด ได้มอบหมายให้นายภิรมย์ ทองคุ้ม ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลนครแม่สอด ดำเนินโครงการ การเรียนรู้แบบการดำรงชีวิตจริงของนักเรียน เพื่อให้รู้ซึ้งถึงวิถีชีวิตของเกษตรกรชาวนาไทยในอดีต เพื่อจัดเป็นกระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงให้แก่ผู้เรียน โดยน้อมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พ่อหลวงของปวงชนชาวไทยในทุกหมู่เหล่า มาปรับใช้ทำเป็นหลักสูตรการศึกษา “โครงการทำนาข้าวเกษตรอินทรีย์” ให้กับเด็กนักเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ ...

Read More →

กองการศึกษาเทศบาลนครแม่สอด จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดอาคารสถานศึกษา เพื่อป้องกันปัญหาโรคไข้เลือดออก และ โรคมือเท้าปากที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน

กองการศึกษาเทศบาลนครแม่สอด จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดอาคารสถานศึกษา เพื่อป้องกันปัญหาโรคไข้เลือดออก และ โรคมือเท้าปากที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน วันนี้ (6 มิถุนายน 2558) นายภิรมย์ ทองคุ้ม ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลนครแม่สอด ได้มอบหมายให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดกองการศึกษา ทั้ง 5 โรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาด และพัฒนาโรงเรียน ครั้งใหญ่ ...

Read More →

เซ็นทาราแม่สอดฮิลล์ รีสอร์ท จัดพิธีฉลองครบรอบ 29 ปี ก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 อย่างมั่นคง

เซ็นทาราแม่สอดฮิลล์ รีสอร์ท จัดพิธีฉลองครบรอบ 29 ปี ก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 อย่างมั่นคง เมื่อวันที่ 2มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา เซ็นทาราแม่สอดฮิลล์ รีสอร์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายวรรธนะชัย พิพัฒน์ทองพันธ์ ผู้จัดการ เซ็นทารา แม่สอดฮิลล์ รีสอร์ท นำเจ้าหน้าที่ พนักงาน จัดพิธีทำบุญ ฉลองครบรอบ 29 ปี แห่งการก่อตั้ง เซ็นทาราแม่สอดฮิลล์ ...

Read More →

กานต์ แอร์ เปิดเส้นทางการบินใหม่ แม่สอด-ดอนเมือง ATR 72-500 ขนาด 66 ที่นั่ง ราคาเริมต้นเพียง 590 บาท รับ AEC เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

กานต์ แอร์ เปิดเส้นทางการบินใหม่ แม่สอด-ดอนเมือง ATR 72-500 ขนาด 66 ที่นั่ง ราคาเริมต้นเพียง 590 บาท รับ AEC เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก วันที่ (2 มิถุนายน 2558) ที่ท่าอากาศยานแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายปรีชา ใจเพชร นายอำเภอแม่สอด และ พ.ต.อ.สมชาย เดชแพ ผู้กำกับการด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก (ด่านแม่สอด) ...

Read More →

อำเภอพบพระ จังหวัดตาก จัดงานสืบสานประเพณีหลากหลายวัฒนธรรมชนเผ่า ต้อนรับเทศกาลวันมหาสงกรานต์

อำเภอพบพระ จังหวัดตาก จัดงานสืบสานประเพณีหลากหลายวัฒนธรรมชนเผ่า ต้อนรับเทศกาลวันมหาสงกรานต์ วันที่ (10 เมษายน 2558) ที่ลานวัฒนธรรมอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ อำเอพบพระ จังหวัดตาก นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผู้อำนวยการอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 ตาก ร่วมกับ นางสาวธมลวรรณ เรืองขจร ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตาก นายสมชาย แสนทวีสุข หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ และ พี่น้องชาวไทยภูเขาชนเผ่าต่างๆในเขตพื้นที่ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ...

Read More →