Review Category : ข่าวท้องถิ่น77จังหวัด

หลายหน่วยในพื้นที่ อำเภอแม่สอด ร่วมงานพิธีวางพวงมาลาอนุสรณ์ผู้เสียสละจังหวัดตาก

หลายหน่วยในพื้นที่ อำเภอแม่สอด ร่วมงานพิธีวางพวงมาลาอนุสรณ์ผู้เสียสละจังหวัดตาก นายสุริยะ ประสารทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นำข้าราชการในพื้นที่ อำเภอแม่สอด จังหวัดจาก นำโดยนายปรีชา ใจเพชร นายอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ตำรวจตระเวนชายแดน ที่346 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ป่าไม้ อาสาสมัครรักษาดินแดน ฝ่ายความมั่นคงอำเภอแม่สอด เจ้าหน้าที่แขวงการทางตากที่ 2 แม่สอด นิสิต นักศึกษาและประชาชนในเขตพื้นที่ ...

Read More →

เรือนจำอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จัดกิจกรรมเชิงสมานฉันท์ นำผู้ต้องขังชั้นดีจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ขุดลอกคูคลอง ป้องกันปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอด

เรือนจำอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จัดกิจกรรมเชิงสมานฉันท์ นำผู้ต้องขังชั้นดีจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ขุดลอกคูคลอง ป้องกันปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอด ที่ชุมชนตาลเดี่ยว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายสุนธร อินหลวง ประธานชุมชนตาลเดี่ยว นำสมาชิกภายในชุมชน ให้การต้อนรับทางคณะเรือนจำอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ที่เดินทางมาจัดกิจกรรมเชิงสมานฉันท์ นำผู้ต้องขังชั้นดีที่ใกล้จะพ้นโทษ มาจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ตัดแต่งภูมิทัศ และ ขุดลอกคูคลอง เพื่อช่วยป้องกันปัญหาน้ำท่วม ตามที่ นายแพทย์สมภพ สังคุตแก้ว ผู้บัญชาการเรือนจำแม่สอด ได้มอบหมายให้ นายชูพันธ์ วงศาโรจน์ นักวิชาการอบรมฯชำนาญการ ...

Read More →

แรงงานพม่านับหมื่นเริมทยอยกลับทำงานกรุงเทพมหานคร หลังหมดเทศกาล

แรงงานพม่านับหมื่นเริมทยอยกลับทำงานกรุงเทพมหานคร หลังหมดเทศกาล ผู้สื่อข่าวรายงานจากอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ว่าขณะนี้แรงงานต่างด้าว สัญชาติพม่ากว่าหมื่นคน เดินทางเข้ามาทางด้าน ด่านพรมแดนไทย – พม่า ที่บริเวณสะพานมิตรภาพไทย – พม่า บ้านริมเมย ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัด เพื่อเดินทางไปยังกรุงเทพมหานคร หลังจากกลับไปยังภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ การกลับมาของแรงงานต่างด้าว สัญชาติพม่า ดังกล่าว มีปัญหารถยนต์ไม่เพียงพอ จึงติดอยู่ที่ด่านพรมแดนหลายพันคน ประกอบกับขนส่งจังหวัดตาก ได้เข้มงวดกวดขัน การบรรทุกโดยสารของรถบรรทุกแรงงานต่างด้าว และรถโดยสารต่างๆ เนื่องจากพบว่ามีการบรรทุกผู้โดยสารเกินตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และยังมีการวิ่งทับเส้นทางผู้สัมปทานอื่นอยู่ ...

Read More →

แม่สอดสภาพเศรษฐกิจดี สินค้า พลอย อัญมณี มียอดจำหน่ายเพิ่ม

แม่สอดสภาพเศรษฐกิจดี สินค้า พลอย อัญมณี มียอดจำหน่ายเพิ่ม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในขณะนี้ การผลิตอัญมณี ในพื้นที่ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มียอดจำหน่ายเพิ่ม สินค้ามีไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้­า เนื่องจากเศรษฐกิจในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตากขยับตัวดีขึ้น เนื่องจากนักท่องเที่ยวและนักลงทุนให้ความ­สนใจสั่งซื้อสินค้าพลอยอัญมณี รวมถึงสินค้าเครื่องประดับที่มีสีสันสวยงา­ม ที่เป็นเอกรักษ์ของชาวอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และสินค้าพลอยจากจังหวัดเมียวดี สหภาพเมียนมาร์ เพื่อนำไปจำหน่ายต่อเป็นสินค้าของฝาก ทำให้ผู้ประกอบการหลายรายในช่วงระยะนี้ มีความจำเป็นต้องกระจายการผลิตสินค้าออกสู่ชุมชนและท้องถิ่น ทำให้ท้องถิ่นก่อเกิดรายได้ บรรดาพ่อบ้านแม่บ้าน กลุ่มเกษตรกรที่ว่างเว้นจากการทำงาน โดยเฉพาะในเขตพื้นที่หมู่บ้านริมเมย ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด ...

Read More →

ไทย-เมียนม่าร์ ร่วมเปิดโครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ครั้งแรกในเมียวดี สหภาพเมียนมาร์

ไทย-เมียนม่าร์ ร่วมเปิดโครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ครั้งแรกในเมียวดี สหภาพเมียนมาร์ ที่วัดเจดีย์ทอง เมืองเมียวดี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์ นางชุลีวันทน์ สายสิงห์ทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายอรรถวิทย์ ศิลาคุปต์ พัฒนาการจังหวัดตาก นายเต็งส่อกลั่น นายอำเภอเมียวดี นางมะติ่นติ่น ประธานหอการค้าจังหวัดเมียวดี ร่วมเปิดงาน โครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน โดยการสนับสนุนจาก สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมตามยุ­ทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาด โครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ...

Read More →

ปาร์ตี้โฟม 2014 แม่สอด-ตาก

นักท่องเที่ยวชาวไทย ชาวพม่า และต่างชาติ กว่า 10,000 คน ร่วมงานแม่สอด — เมียวดี มิดไนท์สงกรานต์ สืบสานประเพณีสงกรานต์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวชายแดนไทย-พม่า เปิดประตูสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดงาน แม่สอด — เมียวดี มิดไนท์สงกรานต์ เฟสติวัล 2014 บริเวณถนนยอดข้าว เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีนายอูตานส่วย นายกเทศมนตรีเมืองเมียวดี ประเทศพม่า และคณะกลุ่มวัฒนธรรมสตรีเมียวดี ...

Read More →

จังหวัดตาก จัดงานวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

จังหวัดตาก จัดงานวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ประจำปี 2557 ที่ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เหล่าข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชน กลุ่มพลังมวลชนในเขตพื้นที่ 5 อำเภอชายแดน จังหวัดตาก ต่างพร้อมใจกันจัดงานรัฐพิธี วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันสวรรคต ประจำปี 2557 โดยมี นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานงานรัฐพิธี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ แห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ...

Read More →

“ฅนป้องไพร” ร่วมรดน้ำดำหัวขอพร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ประจำปี 2557

ฅนป้องไพร พร้อมใจดำหัว หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ เนื่องในวันมหาสงกรานต์ วันปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2557 ที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก นายธนวัฒน์ ชื่นจิต ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ นำกำลังเจ้าหน้าที่อุทยานฯ จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพร นายสมชาย แสนทวีสุข หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ เนื่องในเทศกาลวันมหาสงกรานต์ หรือวันปี๋ใหม่เมืองชาวล้านนา ประจำปี 2557 เพื่อแสดงออกถึงความเคารพนอบน้อม ต่อผู้ใหญ่และผู้มีพระคุณ เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ของผู้น้อยที่จะพึงปฏิบัติต่อผู้ใหญ่ เพื่อขอขมาลาโทษ ที่ผู้น้อยอาจเคยล่วงเกินผู้ใหญ่ อีกทั้งยังเป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมง­คลแก่ตนเองและครอบครัว ทั้งในหน้าที่การงาน ...

Read More →

รดน้ำดำหัว กำนันป้ายแดงตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายสมเดช ต๊ะทองคำ และภรรยา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ นำลูกบ้านทั้ง 11 หมู่บ้าน รดน้ำดำหัว กำนันป้ายแดง นายสมเดช ต๊ะทองคำ และภรรยา นายมานพ ยะเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นำคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ พร้อมด้วยลูกบ้านทั้ง 11 หมู่บ้าน เข้ารดน้ำดำหัวกำนันป้ายแดง นายสมเดช ต๊ะทองคำ พร้อมด้วยนางพิมพาพรรณ ต๊ะทองคำ ภรรยา เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557 ...

Read More →

ศาลจังหวัดแม่สอด จัดพิธีทำบุญ เนื่องในวันศาลยุติธรรม ประจำปี 2557

ศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดแม่สอด จัดพิธีทำบุญ เนื่องในวันศาลยุติธรรม ประจำปี 2557 ที่บริเวณหน้าที่ทำการศาลจังหวัดแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายนริศ พงษ์พานิช ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่สอด เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เนื่องในงานพิธีทำบุญใหญ่ วันศาลยุติธรรม ประจำปี 2557 นายนริศ พงษ์พานิช ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่สอด ได้นำคณะผู้พิพากษา ข้าราชการศาลยุติธรรม และลูกจ้างศาลจังหวัดแม่สอด คณะผู้พิพากษาสมทบ คณะผู้ประนีประนอม หัวหน้าส่วนราชการ และองค์กรเอกชน ร่วมทำบุญตักบาตร พร้อมร่วมรับฟัง พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ...

Read More →