Review Category : ข่าวท้องถิ่น77จังหวัด

สาธารณสุขอำเภอแม่สอด จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.หลักสูตร อสม. เชี่ยวชาญ อำแม่สอด จังหวัดตาก

สาธารณสุขอำเภอแม่สอด จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.หลักสูตร อสม. เชี่ยวชาญ อำแม่สอด จังหวัดตาก ที่ห้องประชุมโรงเรียนแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายประทีป โพธิ์เที้ยม ปลัดอาวุโสอำเภอแม่สอด เป็นประธานพิธีเปิด การอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.หลักสูตร อสม. เชี่ยวชาญ อำแม่สอด จังหวัดตาก โดยมี นายประเสริฐ สอนเจริญทรัพย์ สาธารณสุขอำเภอแม่สอด เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมนำเจ้าหน้าสาธารณสุขอำเภอแม่สอด และ (อสม.เชี่ยวชาญ) ในเขตพื้นที่ ให้การต้อนรับ ...

Read More →

เทศบาลนครแม่สอด จัดประชุมคณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลนครแม่สอด

เทศบาลนครแม่สอด จัดประชุมคณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลนครแม่สอด ที่ห้องประชุมโกเมน ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จัดประชุมคณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลนครแม่สอด เกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เรื่องข้อสังการและนโยบายในการทำงานให้กับฝ่ายต่างๆ ได้แก่ การจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ ให้จัดทำเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน รวมถึงการโยกย้ายและรับผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าโครงการที่ค้างและอยู่ระหว่างการดำเนินการ ในโครงการปีงบประมาณ 2556-2557 และงบประมาณ ปี 2558 ...

Read More →

เรือนจำอำเภอแม่สอด นำผู้ต้องขังชั้นดี ออกหน่วยพัฒนาสังคม ในโครงการราชทัณฑ์เชิงสมานฉันท์ ประจำปี 2557

เรือนจำอำเภอแม่สอด นำผู้ต้องขังชั้นดี ออกหน่วยพัฒนาสังคม ในโครงการราชทัณฑ์เชิงสมานฉันท์ ประจำปี 2557 ที่โรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่า หมู่ที่ 5 ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายอินทร์สร วุฒิธรรมากรณ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา นำคณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ นายแพทย์สมภพ สังคุตแก้ว ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอแม่สอด พร้อมนายไพฑูรย์ แก่นคูณ หัวหน้าฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ ผู้รับผิดชอบโครงการ ที่ได้นำเจ้าหน้าที่เรือนจำอำเภอแม่สอด พร้อมด้วยผู้ต้องขังชั้นดีที่ใกล้พ้นโทษ ที่มีความประพฤติดี และได้รับการอนุมัติให้ออกมานอกเรือนจำ จำนวน ...

Read More →

ตาก-พ่อค้า-ประชาชน แห่ให้กำลังใจ ทหาร

ตาก-พ่อค้า-ประชาชน แห่ให้กำลังใจ ทหาร เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 เวลา 15.30 น.ที่บริเวณตลาดริมแม่น้ำเมย ชายแดนไทย-พม่า บ้านริมเมย ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก นักธุรกิจ พ่อค้า ประชาชน จำนวนมาก นำโดยนายสมศักดิ์ คะวีรัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก ได้เดินทางมาให้กำลังใจ พ.อ.เทอดศักดิ์ งามสนอง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 อ.แม่สอด จ.ตาก และกองกำลังในสังกัด ...

Read More →

โรงพยาบาลแม่สอด ร่วมกับ กิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด ออกหน่วยบริจาคโลหิตช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

โรงพยาบาลแม่สอด ร่วมกับ กิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด และวิทยาลัยการอาชีพอำเภอแม่สอด จัดกิจกรรมมอบโลหิตเป็นของขวัญต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ประจำปี 2557 ที่ห้องประชุมเอนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด หมู่ 10 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก นางสุกัญญา ใจเพชร นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด แพทย์หญิงภัคสุภา พรมเมือง หัวหน้าทีมบริจาคเลือด และ นายศราวุธ ตุ่นคำแดง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ หัวหน้าธนาคารเลือด โรงพยาบาลแม่สอด นำเจ้าหน้าที่แพทย์พญาบาล และเจ้าหน้าที่กิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด มาออกหน่วยรับบริจาคโลหิต เพื่อเป็นของขวัญต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ...

Read More →

อาหารเป็นพิษ เด็กนักเรียนโรงเรียน ตชด.แม่สอด ท้องเสียระนาว จำนวน กว่า140 คน

เด็กนักเรียนโรงเรียน ตชด.บ้านห้วยระพริ้ง รวมถึงผู้ปกครอง จำนวน 140 คนเกิดอาการท้องเสีย วิงเวียน เป็นลม หลังรับประทานข้าวกล่อง แกงหน่อไม้ ที่มีผู้ใจบุญนำมาแจก นักเรียน กะเหรี่ยง สัญชาติไทย เชื้อสายปะกากะญอ จำนวน 140 คน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ไปจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยระพริ้ง ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ได้เกิดอาการท้องร่วงอย่างรุนแรง ญาติๆ และพลเมืองดี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน ...

Read More →

สาธารณสุขอำเภอแม่สอด จัดอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง

สาธารณสุขอำเภอแม่สอด จัดการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในประชากรกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรค­ความดันโลหิตสูง ของอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ 2557 ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายเกียงศักดิ์ บุญตาปวน ปลัดฝ่ายความมั่งคงอำเภอแม่สอด เป็นประธานพิธีเปิด การอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในประชากรกลุ่ม­เสี่ยงและกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคควา­มดันโลหิตสูง ของอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยนายประเสริฐ สอนเจริญทรัพย์ สาธารณสุขอำเภอแม่สอด มอบหมายให้ นางศรีวรรณ หาญณรงค์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 5 เป็นผู้ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน สืบเนื่องจากปัจจุบัน ปัญหากลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวานและภาวะความดันโลหิตสูง กำลังเป็นปัญหาสาธารณสุข ...

Read More →

พิธีอุปสมบท นายศุภัทชัย ปาเต๋ เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพกู้ภัยชุดสายฟ้า สถานีตำรวจภูธรแม่สอด

ข่าวสังคมธุรกิจมีอะไรไปชมกันครับ ข่าวสังคมธุรกิจในวันนี้ ทางทีมงาน MthaiTV เมืองไทยทีวี ก็ขอแสดงความยีนดี ร่วมอนุโมทนาบุญให้กับครอบครัวของ นายบุญธรรม นางอุไร ภูเวียง (คุณปู่-คุณย่า) และ ครอบครัวของนายคำมา นางบัวแก้ว ชมใจ (คุณตา-คุณยาย) ที่บุตรชายของ นายสมคิด นางวรรณา ภูเวียง บิดา-มารดา ของนายศูภัทชัย ปาเต๋ หรือน้องกอล์ฟ เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพกู้ภัยสถานีตำรวจภู­ธรแม่สอด ชุดสายฟ้า ได้เข้าสู่พิธีอุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดดอนแก้ว อำเภอแม่สอด ...

Read More →

เรือนจำอำเภอแม่สอด จัดโครงการราชทัณฑ์เชิงสมานฉันท์ ระหว่างผู้ต้องขังกับสังคม ประจำปี 2557

เรือนจำอำเภอแม่สอด จัดโครงการราชทัณฑ์เชิงสมานฉันท์ ระหว่างผู้ต้องขังกับสังคม ประจำปี 2557 ที่โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สังกัดเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายภิรมย์ ทองคุ้ม ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลนครแม่สอด นำคณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ นายแพทย์สมภพ สังคุตแก้ว ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอแม่สอด พร้อมนายไพฑูรย์ แก่นคูณ หัวหน้าฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ ผู้รับผิดชอบโครงการ ที่ได้นำเจ้าหน้าที่เรือนจำอำเภอแม่สอด พร้อมด้วยผู้ต้องขังชั้นดีที่ใกล้พ้นโทษ ที่มีความประพฤติดี และได้รับการอนุมัติให้ออกมานอกเรือนจำ จำนวน 10 คน มาเป็นวิทยากรจัดโครงการราชทัณฑ์เชิงสมานฉันท์ ระหว่างผู้ต้องขังกับสังคม ...

Read More →

กลุ่มงานทันตกรรมโรงงพยาบาลแม่สอด จัดกิจกรรมตรวจฟันและเสริมสร้างสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ ชุมชนสักทอง

กลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลแม่สอด จัดกิจกรรมตรวจฟัน และเสริมสร้างสุขภาพทางช่องปากให้กับผู้สู­งอายุ ชุมชนสักทอง เช้านี้ที่ทำการชุมชนสักทอง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ดต.สะอาด มีกำลัง ประธานชุมชนสักทอง พร้อมด้วย นางอำพร ปันเถิน ประธานผู้สูงอายุชุมชนสักทอง นำกลุ่มสมาชิกผู้สูงอายุภายในชุมชน และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนสัก­ทอง ให้การต้อนรับ นางสาวนงลักษณ์ แซ่ตั้ง ทันตแพทย์ชำนาญการโรงพยาบาลแม่สอด ที่นำเจ้าหน้าที่กลุ่มงานทันตกรรม มาออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพฟันฟรีให้กับสม­าชิกผู้สูงอายุทั้ง 20 ชุมชน พร้อมจัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับเรื่องปัญหาด้านสุขภาพทางช่องปาก­และฟัน ความรู้และข้อปฏิบัติในการใส่ฟันเทียม ข้อปฏิบัติหลังการถอนฟัน ร่วมถึงการเลือกรับประทานอาหารของผู้สูงอา­ยุ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพทางช่องปากและฟันที่­ดี ...

Read More →