Review Category : ข่าวท้องถิ่น77จังหวัด

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 จัดพิธีรับมอบอุปกรณ์ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับชุมชนในเขตพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนจังหวัดตาก

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 จัดพิธีรับมอบอุปกรณ์ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับชุมชนในเขตพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนจังหวัดตาก เช้านี้ที่อาคารเอนกประสงค์ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย นำโดย พันเอกอภิวิศน์ สุธรรมวรโรจน์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้จัดพิธีรับมอบวัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน ในเขตพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนจังหวัดตาก ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพ การทำกล้วยฉาบและขนมดอกจอก กลุ่มอาชีพการทำน้ำพริกสำเร็จรูปชนิดต่างๆ และกลุ่มอาชีพการจัดทำเบาะนั่ง หมอน ผ้าห่ม ...

Read More →

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก จัดโครงการเข้าถึงสิทธิอย่าเสมอภาคและจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อสตรีพิการและเด็กพิการ ประจำปี 2558

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก จัดโครงการเข้าถึงสิทธิอย่าเสมอภาคและจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อสตรีพิการและเด็กพิการ ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 18-19 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา ที่ห้องเวียงวัง โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซค์ อำเภอเมือง จังหวัดตาก นายภูริธัช มีแก้ว พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก นำสมาชิกผู้พิการในเขตพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนจังหวัดตาก จัดโครงการเข้าถึงสิทธิอย่าเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อสตรีพิการและเด็กพิการ ประจำปี 2558 โดยมี นายกิติ สืบสันติพงษ์ รองเลขานุการสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดตาก กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ นายภูริธัช มีแก้ว ...

Read More →

จังหวัดตาก ฝึกนักเรียนทำนาปลูกข้าว โดยน้อมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พ่อหลวงมาปรับใช้ เพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยให้คงอยู่

จังหวัดตาก ฝึกนักเรียนทำนาปลูกข้าว โดยน้อมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พ่อหลวงมาปรับใช้ เพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยให้คงอยู่ วันนี้ (6 มิถุนายน 2558) ที่แปลงนาสาธิตเกษตรอินทรีย์โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครแม่สอด ได้มอบหมายให้นายภิรมย์ ทองคุ้ม ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลนครแม่สอด ดำเนินโครงการ การเรียนรู้แบบการดำรงชีวิตจริงของนักเรียน เพื่อให้รู้ซึ้งถึงวิถีชีวิตของเกษตรกรชาวนาไทยในอดีต เพื่อจัดเป็นกระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงให้แก่ผู้เรียน โดยน้อมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พ่อหลวงของปวงชนชาวไทยในทุกหมู่เหล่า มาปรับใช้ทำเป็นหลักสูตรการศึกษา “โครงการทำนาข้าวเกษตรอินทรีย์” ให้กับเด็กนักเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ ...

Read More →

กองการศึกษาเทศบาลนครแม่สอด จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดอาคารสถานศึกษา เพื่อป้องกันปัญหาโรคไข้เลือดออก และ โรคมือเท้าปากที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน

กองการศึกษาเทศบาลนครแม่สอด จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดอาคารสถานศึกษา เพื่อป้องกันปัญหาโรคไข้เลือดออก และ โรคมือเท้าปากที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน วันนี้ (6 มิถุนายน 2558) นายภิรมย์ ทองคุ้ม ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลนครแม่สอด ได้มอบหมายให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดกองการศึกษา ทั้ง 5 โรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาด และพัฒนาโรงเรียน ครั้งใหญ่ ...

Read More →

เซ็นทาราแม่สอดฮิลล์ รีสอร์ท จัดพิธีฉลองครบรอบ 29 ปี ก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 อย่างมั่นคง

เซ็นทาราแม่สอดฮิลล์ รีสอร์ท จัดพิธีฉลองครบรอบ 29 ปี ก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 อย่างมั่นคง เมื่อวันที่ 2มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา เซ็นทาราแม่สอดฮิลล์ รีสอร์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายวรรธนะชัย พิพัฒน์ทองพันธ์ ผู้จัดการ เซ็นทารา แม่สอดฮิลล์ รีสอร์ท นำเจ้าหน้าที่ พนักงาน จัดพิธีทำบุญ ฉลองครบรอบ 29 ปี แห่งการก่อตั้ง เซ็นทาราแม่สอดฮิลล์ ...

Read More →

กานต์ แอร์ เปิดเส้นทางการบินใหม่ แม่สอด-ดอนเมือง ATR 72-500 ขนาด 66 ที่นั่ง ราคาเริมต้นเพียง 590 บาท รับ AEC เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

กานต์ แอร์ เปิดเส้นทางการบินใหม่ แม่สอด-ดอนเมือง ATR 72-500 ขนาด 66 ที่นั่ง ราคาเริมต้นเพียง 590 บาท รับ AEC เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก วันที่ (2 มิถุนายน 2558) ที่ท่าอากาศยานแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายปรีชา ใจเพชร นายอำเภอแม่สอด และ พ.ต.อ.สมชาย เดชแพ ผู้กำกับการด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก (ด่านแม่สอด) ...

Read More →

อำเภอพบพระ จังหวัดตาก จัดงานสืบสานประเพณีหลากหลายวัฒนธรรมชนเผ่า ต้อนรับเทศกาลวันมหาสงกรานต์

อำเภอพบพระ จังหวัดตาก จัดงานสืบสานประเพณีหลากหลายวัฒนธรรมชนเผ่า ต้อนรับเทศกาลวันมหาสงกรานต์ วันที่ (10 เมษายน 2558) ที่ลานวัฒนธรรมอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ อำเอพบพระ จังหวัดตาก นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผู้อำนวยการอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 ตาก ร่วมกับ นางสาวธมลวรรณ เรืองขจร ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตาก นายสมชาย แสนทวีสุข หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ และ พี่น้องชาวไทยภูเขาชนเผ่าต่างๆในเขตพื้นที่ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ...

Read More →

เรือนจำอำเภอแม่สอด จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้บันชาการเรือนจำอำเภอแม่สอด สานสัมพันธ์ไมตรีและเป็นสิริมงคลแก่พนักงาน เจ้าหน้าที่ ข้าราชการเรือนจำอำเภอแม่สอด

เรือนจำอำเภอแม่สอด จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้บันชาการเรือนจำอำเภอแม่สอด สานสัมพันธ์ไมตรีและเป็นสิริมงคลแก่พนักงาน เจ้าหน้าที่ ข้าราชการเรือนจำอำเภอแม่สอด เมื่อเวลา 19.00 น.วันที่ 10 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมเรือนจำอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นาย ชโลธร แสงมณี หัวหน้าฝ่ายฑัณทปฏิบัติเรือนจำแม่สอด นำคณะเจ้าหน้าที่เรือนจำอำเภอแม่สอด จัดพิธีรดน้ำดำหัวให้กับผู้บันชาการเรือนจำอำเภอแม่สอด และผู้อาวุโสภายในเรือนจำ สานสัมพันธ์ไมตรีและเป็นสิริมงคลแก่พนักงาน เจ้าหน้าที่ ข้าราชการเรือนจำอำเภอแม่สอด เนื่องในวันสงกรานต์ ปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2558 เพื่อร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทย และเพื่อสร้างสัมพันธไมตรี ...

Read More →

รพ.แม่สอด ร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ปี 2558

รพ.แม่สอด ร่วมสาธารณสุขอำเภอแม่สอด ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในโครงการ จังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับประชาชนพื้นที่ห่างไกล ที่โรงเรียนญาณวิศิษฐ์ บ้านปางส่างคำ ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 น. ที่โรงเรียนญาณวิศิษฐ์ หมู่ 5 ตำบลพระวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร ...

Read More →

เกิดเหตุไฟป่าท้ายหมู่บ้าน 39 อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ล่าสุดได้รับแจ้งค่าความเสียหายในเขตพื้นที่จำนวน 8 ไร่ ไม่มีผู้เสียชีวิต

เกิดเหตุไฟป่าท้ายหมู่บ้าน 39 อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ล่าสุดได้รับแจ้งค่าความเสียหายในเขตพื้นที่จำนวน 8 ไร่ ไม่มีผู้เสียชีวิต วันนี้ (9 มีนาคม 2558) เกิดเหตุไฟไหม้ป่า บริเวณพื้นที่ป่าท้ายหมู่บ้าน 39 อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เจ้าหน้าที่ป่าไม้ อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ ต้องระดมกำลังเจ้าหน้าที่จำนวนกว่า 50 นาย เข้าทำการดับไฟป่า ล่าสุดได้รับแจ้งค่าความเสียหายในพื้นที่จำนวน 8 ไร่ ไม่มีผู้เสียชีวิต นายสมชาย แสนทะวีสุข หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ ...

Read More →