Review Category : ข่าวท้องถิ่น77จังหวัด

ชมรมเยาวชนดี ศักดิ์ศรีอินทนิล โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อ.แม่สอด จ.ตาก จัดกิจกรรมเปิดกล่องรับบริจาคปันรักสู่น้องผู้ห่างไกลในถิ่นธุระกันดาร เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2558

ชมรมเยาวชนดี ศักดิ์ศรีอินทนิล โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อ.แม่สอด จ.ตาก จัดกิจกรรมเปิดกล่องรับบริจาคปันรักสู่น้องผู้ห่างไกลในถิ่นธุระกันดาร เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ที่บริเวณถนนคนเดินตรงข้ามศาลเจ้าปุงเฒ่ากงม่า แม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล อ.แม่สอด จ.ตาก ชมรมเยาวชนดี ศักดิ์ศรีอินทนิล โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อ.แม่สอด จ.ตาก ชมรมเยาวชนดี ศักดิ์ศรีอินทนิล โดยมี นางสาวจุไร บุญใบ ...

Read More →

ตาก-เทศบาลนครแม่สอดนำเด็กและเยาวชนจัดกิจกรรม “ดำนา-ปลูกข้าว” บนแปลงนาสาธิตเกษตรอินทรีย์ เศรษฐกิจพอเพียง ปี 2558

ตาก-เทศบาลนครแม่สอดนำเด็กและเยาวชนจัดกิจกรรม “ดำนา-ปลูกข้าว” บนแปลงนาสาธิตเกษตรอินทรีย์ เศรษฐกิจพอเพียง ปี 2558 วันที่ (25 กรกฎาคม 2558) ที่แปลงนาสาธิตเกษตรอินทรีย์ เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ ปวงละคร รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครแม่สอด และนายภิรมย์ ทองคุ้ม ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลนครแม่สอด นำหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ-เอกชน เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ หน่วยดับไฟป่าแม่สอด พร้อมด้วยเด็กนักเรียน โรงเรียนในสังกัดกองการศึกษาเทศบาลนครแม่สอด จำนวนกว่า ...

Read More →

ชมรมเปตองนครแม่สอด จัดการจัดแข่งขันกีฬาแม่สอดแชมเปี้ยนลีก เทิดพระเกียรติสมเด็จย่า เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครบรอบ 115 ปี

ชมรมเปตองนครแม่สอด จัดการจัดแข่งขันกีฬาแม่สอดแชมเปี้ยนลีก เทิดพระเกียรติสมเด็จย่า เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครบรอบ 115 ปี วันนี้ (25 กรกฎาคม 2558) ที่สนามกีฬาต้านภัยยาเสพติดโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายศรายุธ การะเกตุ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดแม่สอด เป็นประธานพิธีเปิด การจัดแข่งขันกีฬาแม่สอดแชมเปี้ยนลีก เทิดพระเกียรติสมเด็จย่า เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครบรอบ 115 ปี ชิงถ้วยรางวัล พร้อมเงินบำรุงทีม จำนวนกว่า 40,000 บาท โดยมีว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ ...

Read More →

อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จัดโครงการสัมมนากระบวนการเสริมสร้างนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม เครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยสำนักงานเลขาวุฒิสภา ให้กับผู้นำท้องถิ่นและเด็กนักเรียนในเขตพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จัดโครงการสัมมนากระบวนการเสริมสร้างนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม เครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยสำนักงานเลขาวุฒิสภา ให้กับผู้นำท้องถิ่นและเด็กนักเรียนในเขตพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก วันนี้ (24 กรกฎาคม 2558) ที่อาคารอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายปรีชา ใจเพชร นายอำเภอแม่สอด เป็นประธานพิธีเปิด การจัดโครงการสัมมนากระบวนการเสริมสร้างนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม เครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยสำนักงานเลขาวุฒิสภา ให้กับผู้นำท้องถิ่นและเด็กนักเรียนในเขตพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก โดยมีนายสมเดช ต๊ะทองคำ กำนันตำบลแม่ปะ และนายมานิตย์ เมธานุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ เพื่อร่วมถ่ายทอดความรู้เรื่อง ร่างรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว ปี ...

Read More →

อบต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพประจำตำบล จัดโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง และหญิงหลังคลอด ประจำปี 2558

อบต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพประจำตำบล จัดโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง และหญิงหลังคลอด ประจำปี 2558 วันนี้ (24 กรกฎาคม 2558) นายสมนึก ชื่นนิยม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลพระธาตุผาแดง จัดกิจกรรมออกหน่วยเยี่ยมเยือนบ้านผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการ หญิงหลังคลอด และผู้ป่วยติดเตียง เพื่อเข้าถึงพื้นที่ ออกหน่วยสร้างเสริมสุขภาพ และมอบความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ ...

Read More →

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี นำคณะครู เด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จัดกิจกรรม”โครงการค่ายธรรมปฏิบัติธรรม” ประจำปีการศึกษา 2558

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี นำคณะครู เด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จัดกิจกรรม”โครงการค่ายธรรมปฏิบัติธรรม” ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 น.ที่ผ่านมา ที่ศาลาการเปรียญวัดท่าสายโทรเลข ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายถิรยุทธ ฉันติกุล รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครแม่สอด เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการค่ายธรรมปฏิบัติธรรม” ประจำปีการศึกษา 2558 ให้กับนักเรียนและคณะครู โดยมีนายชัยรัตน์ ยศบันเทิง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ ...

Read More →

โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนระดับอนุบาลที่มีผลงานดีเด่นในการแข่งขันทักษะวิชาการ จังหวัดแพร่ ประจำปี 2558

โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนระดับอนุบาลที่มีผลงานดีเด่นในการแข่งขันทักษะวิชาการ จังหวัดแพร่ ประจำปี 2558 เช้านี้ที่โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นางอำมรินทร์ จันทระ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ เป็นประธานพิธีรับมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับนักเรียนระดับอนุบาลที่มีผลงานดีเด่นในการแข่งขันทักษะวิชาการที่จังหวัดแพร่ ประจำปี 2558 คว้ารางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง จำนวน 12 รายการ จากการส่งตัวแทนนักเรียนเข้าประกวดแข่งขันจำนวน 13 รายการ ได้คะแนนตามเกณฑ์ ลำดับที่ 7-8-9 ไม่ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อระดับประเทศ แต่อย่างไรก็ดีก็ขอแสดงความยินดีกับผลงานของทางโรงเรียนคณะครูและชมรมเครือข่ายผู้ปกครอง ถึงความสามารถของน้องๆระดับชั้นอนุบาลศึกษา ที่จะได้มีทักษะความรู้จากประสบการจริง ...

Read More →

คณะสงฆ์อำเภอแม่สอด ร่วมกับ ผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่ จัดโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ชาวประชาเป็นสุข ในดำริของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

คณะสงฆ์อำเภอแม่สอด ร่วมกับ ผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่ จัดโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ชาวประชาเป็นสุข ในดำริของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช วันนี้ (19 กรกฎาคม 2558) ที่ศาลาการเปรียญวัดมณีไพรสณฑ์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พระราชวิทยาคม (สาย กิตฺติปาโล) เจ้าอาวาสวัดท่าไม้แดง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เจ้าคณะจังหวัดตาก มอบหมายให้ พระมหานวปดฏ (กุสลญาโน) รองเจ้าคณะอำเภอแม่สอด รูปที่ 1 เจ้าอาวาสวัดโพธิคุณ (วัดห้วยเตย) ...

Read More →

พิธีมงคลสมรส นางสาว วราพร ศรีชัย และ นาย อภิรัฐ หล้าเต้น

พิธีมงคลสมรส นางสาว วราพร ศรีชัย และ นาย อภิรัฐ หล้าเต้น ข่าวสังคมธุรกิจในวันนี้ ทางทีมงานเมืองไทยทีวี ก็ขอแสดงความยีนดีกับ ครอบครัวของ นายบุญทรง นางละออ ศรีชัย และ นางกฐิน หล้าเต้น ที่บุตรสาว นางสาว วราพร ศรีชัย และบุตรชาย นาย อภิรัฐ หล้าเต้น ได้เข้าพิธีมงคลสมรส พร้อมจัดงานเลี้ยงฉลองพิธีมงคลสมรส ขึ้น ณ ...

Read More →

รถตู้พม่าชนคนติดใต้ท้องรถ พลเมืองดีและชาวบ้านกว่า 20 คน ร่วมช่วยกันยกรถตู้พม่า เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับบาทเจ็บ

รถตู้โดยสารชาวเมียนมา ขับรถชนกับจักรยานยนต์ ทำให้มีผู้ได้รับบาทเจ็บสาหัส 1 ราย ติดอยู่ในใต้ท้องรถ พลเมืองดีทั้งชาวไทยและชาวเมียนมา จำนวนกว่า 20 คน ต่างพร้อมใจกันยกรถตู้ออก เพื่อนำร่างผู้ได้รับบาทเจ็บส่งโรงพยาบาลเ­ป็นการด่วน เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา ร.ต.ท.ประยูร กำลา ร้อยเวร สภ.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่า เกิดเหตุรถตู้โดยสารชาวเมียนมา ชนกับรถจักรยานยนต์ บนถนนสาย ...

Read More →