Review Category : ข่าวท้องถิ่น77จังหวัด

เรือนจำอำเภอแม่สอด ร่วมกับ กศน.และ วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการจัดการศึกษา

เรือนจำอำเภอแม่สอด ร่วมกับ กศน.และ วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการจัดการศึกษา นายแพทย์สมภพ สังคุตแก้ว ผู้บัญชาการเรือนจำแม่สอด ร่วมกับ นางเกศินี ฝึกฝน ผอ.กศน.อ.แม่สอด และนายจงกล พิพิธภักดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแม่สอด จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาให้กับผู้ต้องขัง สืบเนื่องจากกรมราชทัณฑ์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้ต้องขังที่พลาดโอกาสในการศึกษา ได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ ทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐานส่ายสามัญและวิชาชีพ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพและพัฒนาตนเองในการกลับตัวเป็นพลเมืองดีได้ในอนาคต ซึ่งนอกจากจะจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรให้กับผู้ต้องขังแล้ว ยังเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐในการยกระดับการจัดการศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยจัดทำเป็นบันทึกข้อความร่วมมือด้านจัดการศึกษา ซึ่งถือเป็นภารกิจร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และบังเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างสูงสุดต่อไป ///// ...

Read More →

ตำรวจตาก จัดโครงการฝึกและประกวดการฝึกตำรวจภูธรจังหวัดตาก ประจำปี 2557

รองผู้การตาก เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกและประกวดการฝึกตำรวจภูธรจังหวัดตาก ประจำปี 2557 ที่ศูนย์ฝึกชั่วคราว อาคารเอนกประสงค์ 1 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พ.ต.อ.อัมพล วงศ์ใหญ่ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการประกวดการฝึกตำรวจภูธรในเขตพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนจังหวัดตาก ประจำปี 2557 โดยจะจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน รอบแรกมีเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรอำเภอแม่ระมาด พบพระ ท่าสองยาง อุ้มผาง แม่เมย พะวอ และสถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่สอด ...

Read More →

แม่สอด-ตาก ระดมกำลังป้องกันโรคไข้เลือดออกตามแนวชายแดน ที่มักระบาดหนักในช่วงฤดูฝน

สำนักงานควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก เดินทางลงพื้นที่ชายแดนอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อร่วมลงนามป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ที่มักระบาดหนักในช่วงฤดูฝน เช้านี้ (19 มิถุนายน 2557) ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นางอำพาพรรณ นวาวัตน์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก นำคณะเดินทางลงพื้นที่เป้าหมายพื้นที่เสี่ยงภัยการเกิดโรคระบาดโรคไข้เลือดออก เพื่อร่วมทำพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ การกำจัดลูกน้ำยุงลาย และยุงตัวเต็มวัย ซึ่งเป็นพาหะนำโรคไข้เลือด โดยมีนายประเสริฐ สอนเจริญทรัพย์ สาธารณสุขอำเภอแม่สอด นำเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอแม่สอด (อสม.) เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สอด ...

Read More →

ตาก-จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ตัดแต่งภูมิทัศสร้างความสวยงามให้กับจังหวัดตาก

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เทศบาลตำบลหนองบัวใต้ และ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ตัดแต่งภูมิทัศสร้างความสวยงามให้กับจังหวัดตาก นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ร่วมกับ นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก และ นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ ผู้อำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 ตาก นำกำลังเจ้าหน้าที่ป่าไม้ เจ้าหน้าที่ดับไฟป่า และพนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวใต้ ...

Read More →

ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น นายแพทย์วีระชัย สิทธิปิยะสกุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก เป็นประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในเขตบริการสุขภาพที่ 2 จัดโดยศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครู แกนนำเยาวชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 160 คน ภายในการประชุมมีการแสดงละครหุ่น ท้องในวัยรุ่น จากโรงเรียนจ่านกร้อง การอภิปรายมุมมองและบทบาทวัยรุ่นในการแก้ไขปัญหา โดยแกนนำวัยรุ่น ...

Read More →

ประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ นับหมื่นคนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เมืองอุตรดิตถ์เป็นเมืองแห่งรอยยิ้ม ดูดี มีสุข (Smile Smart and Happiness) ในกิจกรรมคืนความสุขให้กับประชาชน

ประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ นับหมื่นคนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เมืองอุตรดิตถ์เป็นเมืองแห่งรอยยิ้ม ดูดี มีสุข (Smile Smart and Happiness) ในกิจกรรมคืนความสุขให้กับประชาชน ภายในบริเวณสนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น.เป็นต้นไป วันนี้ (๑๘ มิ.ย.๕๗) กิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เมืองอุตรดิตถ์เป็นเมืองแห่งรอยยิ้ม ดูดี มีสุข (Smile Smart and Happiness) ได้เริ่มต้นขึ้นตามกิจกรรมคืนความสุขให้กับประชาชน เป็นการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ที่มาจัดกิจกรรมออกหน่วยให้บริการประชาชน รวมถึงการแสดงดนตรีจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์เพื่อส่งความสุขและรอยยิ้มและจับรางวัลมอบโชครถจักรยานของเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน ...

Read More →

แม่สอด จ .ตาก เนื้อหอม นักธุรกิจเดินทางมาศึกษาดูงาน เพื่อหาโอกาสในการลงทุนกันอย่างต่อเนื่อง

สมาคมขนส่ง โลจิสติกส์ จับมือสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ดึงนักธุรกิจชาวไทยและชาวญี่ปุ่นกว่า 30 คน สำรวจเส้นทางการขนส่งสินค้าแม่สอด – เมียวดี – เมาะละแหม่ง- ยางกุ้ง และ ศึกษาโอกาสการค้า การลงทุนในประเทศเมียมาร์ ตามโครงการรู้ทันเมียนมาร์ ก่อนเริ่มทำธุรกิจ เช้านี้ (18 มิถุนายน 57) นายธนิต โสรัตน์ ประธานกิตติมศักดิ์สมาคมขนส่งโลจิสติกส์ ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ได้นำนักธุรกิจชาวไทย และ ชาวญี่ปุ่น ประมาณ ...

Read More →

งานจราจรสถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่สอด ออกหน่วยประชาสัมพันธ์ ให้เด็กและเยาวชนไทย ดูบอลโลกให้สนุก ไม่สร้างทุกข์ด้วยการพนัน

งานจราจรสถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่สอด ออกหน่วยประชาสัมพันธ์ ให้เด็กและเยาวชนไทย ดูบอลโลกให้สนุก ไม่สร้างทุกข์ด้วยการพนัน เช้านี้ ที่สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายปัณธร กมลพลพัต ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว นำคณะครูอาจารย์ และเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ให้การต้อนรับ ร.ต.อ.ศุภฤกษ์ อิ่มเอิบ รอง สาราวัตรจราจรสถานีตำรวจภูธรแม่สอด จังหวัดตาก ที่ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดมวลชนสัมพันธ์งานจราจรสถานีตำรวจภูธรแม่สอด มาออกหน่วยจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เด็กไทยยุคใหม่เชียร์บอลโลกสะใจ ไม่ยุ่งเกี่ยวสิ่งเสพติดและการพนันฟุตบอล ตามมาตรการการป้องกันปราบปรามกวาดล้าง การลักลอบเล่นการพนัน ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก ประจำปี 2014 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ...

Read More →

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เข้ารับการคัดเลือกรับรางวัล โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่นประจำปี 2557

คณะกรรมการ การประกวดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและสำนักงานสาธารณสุขดีเด่นตบริการสุขภาพที่ 2 ลงพื้นที่ประเมิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระธาตุผาแดง เพื่อคัดเลือกรับรางวัล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่นประจำปี 2557 นายขจรศักดิ์ อิ่มเต็ม ประธานชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย เขตบริการสุขภาพที่ 2 รองประธานคณะกรรมการ การประกวดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดีเด่น เขตบริการที่ 2 นำคณะลงตรวจพื้นที่อำเภอชายแดน จังหวัดตาก เพื่อคัดเลือกประเมินผล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ให้เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพดีเด่นประจำปี 2557 โดยมีนายประทีป โพธ์เที้ยม ปลัดอาวุโสอำเภอแม่สอด และนายประเสริฐ สอนเจริญทรัพย์ ...

Read More →

นายกเล็กแม่สอด จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เตรียมจัดตั้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เหตุน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน ประจำปี 2557

นายกเล็กแม่สอด จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เตรียมจัดตั้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เหตุน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน ประจำปี 2557 ที่ห้องประชุมเขตเศรษฐกิจพิเศษนครแม่สอด ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด นำสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้านการบริหารจัดการน้ำ จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อเตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัย เหตุปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน เพื่อจัดเตรียมความพร้อมของทางเจ้าห้าที่ ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยา ได้คาดหมายลักษณะอากาศภาคเหนือในช่วงฤดูฝนปีนี้ มีลักษณะอากาศแปรปรวน อากาศร้อนอบอ้าวเกือบทั่วไปและมีฝนฟ้าคะนองค่อนข้างแรงเป็นระยะ ก่อให้เกิดลมพายุ ฝนตกหนักในบางพื้นที่ ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาอุทกภัย วาตภัย ...

Read More →