Review Category : ข่าวการศึกษา

ชาวบ้านจังหวัดตาก พากันดีใจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ ฉบับใหม่ ราษฎรในท้องถิ่นสามารถเก็บหาของป่าได้ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ชาวบ้านจังหวัดตาก พากันดีใจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ ฉบับใหม่ ราษฎรในท้องถิ่นสามารถเก็บหาของป่าได้ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย วันนี้ 11 มีนาคม 2562 นายสุรพจน์ กาญจนสิงห์ ผู้อำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 ตาก ได้มอบหมายให้หัวหน้าพื้นที่ป่าอนุรักษ์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 ตาก ลงพื้นที่พบปะชาวบ้าน ที่อาศัยอยู่รอบเขตป่าอุทยานฯ และพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เพื่อพูดคุยทำความเข้าใจ เรื่องการใช้ประโยชน์จากป่า ตามร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ และร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ...

Read More →

เพลง : มาร์ชพิทักษ์ป่า

เพลง : มาร์ชพิทักษ์ป่า พสุธา กว้างไกล ภูเขาสูงใหญ่ เทียมฟ้า สัตว์ใหญ่น้อย อาศัยพึ่งพา ในป่า ในเขา อันอุดมสมบูรณ์ เป็นต้นน้ำสายธาราใหญ่ หล่อเลี้ยงพืชไพร ทุกชีวิตอยู่ พืชป่าเขียวนั้นยังเชิดชู ว่าที่นี่คือ บ้านของเรา ใครจะมา รุกราน ฟาดฟันทำลาย ป่าไม้ ชีวิตนี้ ข้าพร้อมพลีกาย จะสู้ถวาย ปกป้องป่าไทย จะรักษา ไม่ให้กล่ำกราย จะเกิดอะไร เราเฝ้าคุ้มกัน ...

Read More →

ป่าไม้ตาก บูรณาการทุกภาคส่วน ประกาศห้ามเผาโดยเด็ดขาด 72 วัน เนื่องในวันป้องกันควันพิษจากไฟป่า ประจำปี 2562

ป่าไม้ตาก บูรณาการทุกภาคส่วน ประกาศห้ามเผาโดยเด็ดขาด 72 วัน เนื่องในวันป้องกันควันพิษจากไฟป่า ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา ที่โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานพิธีปล่อยแถว รณรงค์ป้องกันควันพิษจากไฟป่า โดยมี นายสุรพจน์ กาญจนสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) ...

Read More →

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร นำคณะผู้บริหาร คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงานในเขตพื้นที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร นำคณะผู้บริหาร คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงานในเขตพื้นที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ที่ห้องประชุมโรงแรมวัฒนาวิลเลจ รีสอร์ท ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ผู้ช่วยศาตราจารย์ อริยา สุอังคะวาทิน คณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำคณะครู อาจารย์ คณะผู้บริหาร จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวนกว่า 100 คน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ศึกษาดูงานในพื้นที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศิลปวัฒนธรรมอันหลากหลาย มากมายชนเผ่า ในเขตพื้นที่ ...

Read More →

แนวทางพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน 4.0 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (บ้านวังตะเคียน) ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก

แนวทางพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน 4.0 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (บ้านวังตะเคียน) ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก นำเสนอโดย นายพงษ์พัชร์ ยุทธ์ธนสาทร ผู้อำนายการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (บ้านวังตะเคียน) และ นางสาว ธัญยธรณ์ พงษ์ธรจิรพัชร ผู้ประสานงานโครงการ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย (ศูนย์แม่สอด) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภาพ / ข่าว / เมืองไทยทีวี WWW.MthaiTV.com 0969835453 ...

Read More →

การแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก

การแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก นำเสนอโดย นายพนม แสงแปง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด, นางสาว เบญริสา ระมาศจาย ผู้อำนวยการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, นายพงษ์พัชร์ ยุทธ์ธนสาทร ผู้อำนายการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (บ้านวังตะเคียน) และ นางสาว ธัญยธรณ์ พงษ์ธรจิรพัชร ผู้ประสานงานโครงการ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย (ศูนย์แม่สอด) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภาพ / ข่าว / ...

Read More →

การผลิตสื่อสร้างสรรค์ หนังสั้นคุณภาพ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย (ศูนย์แม่สอด)

การผลิตสื่อสร้างสรรค์ หนังสั้นคุณภาพ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย (ศูนย์แม่สอด) มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย (ศูนย์แม่สอด) ในโครงการ “ เสริมสร้างพลังความเข้มแข็งให้แก่องค์กรภาคประชาสังคมเพื่อการปกป้องคุ้มครองเด็กข้ามชาติ ” จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อสร้างสรรค์ หนังสั้นคุณภาพ เมื่อวันที่ 30-31 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมโรงแรมควีนพาเลส อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นางสาว ธัญยธรณ์ พงษ์ธรจิรพัชร ผู้ประสานงานโครงการ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย (ศูนย์แม่สอด) ...

Read More →

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย (ศูนย์แม่สอด) ในโครงการ “ เสริมสร้างพลังความเข้มแข็งให้แก่องค์กรภาคประชาสังคมเพื่อการปกป้องคุ้มครองเด็กข้ามชาติ ” จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อสร้างสรรค์ หนังสั้นคุณภาพ

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย (ศูนย์แม่สอด) ในโครงการ “ เสริมสร้างพลังความเข้มแข็งให้แก่องค์กรภาคประชาสังคมเพื่อการปกป้องคุ้มครองเด็กข้ามชาติ ” จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อสร้างสรรค์ หนังสั้นคุณภาพ เมื่อวันที่ 30-31 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมโรงแรมควีนพาเลส อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นางสาว ธัญยธรณ์ พงษ์ธรจิรพัชร ผู้ประสานงานโครงการ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย (ศูนย์แม่สอด) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นประธานพิธีเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ...

Read More →

อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จัดพิธีเปิด ” ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ ” กาดวันวา@แม่กุ ปี 2 เพื่อส่งเสริม กระตุ้นเศรษฐกิจการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว สู่ชุมชน อย่างยั่งยืน

อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จัดพิธีเปิด ” ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ ” กาดวันวา@แม่กุ ปี 2 เพื่อส่งเสริม กระตุ้นเศรษฐกิจการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว สู่ชุมชน อย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 19.00 น. ที่ผ่านมา ที่บริเวณลานน้ำพุ ปั้มน้ำมันแม่กุบริการ ( Mk Oil ) ...

Read More →

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตาก เชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง ประจำปี 2561 ที่จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ณ ริมสายธารลานกระทงสาย เชิงสะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตาก เชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง ประจำปี 2561 ที่จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ณ ริมสายธารลานกระทงสาย เชิงสะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี นายจริยาทร สูหู่ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตาก ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดตาก และพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศ ร่วมงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง ประจำปี 2561 ของพี่น้องชาวจังหวัดตาก ที่จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ในวันอาทิตย์ที่ ...

Read More →